Atlantska inicijativa je 12. aprila 2019. godine, u saradnji sa Javnom ustanovom Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (http://fbih.cest.gov.ba/) organizovala obuku o Priručniku: „Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”.

Cilj obuke je upoznavanje o uzrocima i posljedicama nasilja u porodici te diskusija o otežavajućim i olakšavajućim okolnostima u predmetima nasilja u porodici. Edukatori na ovom sastanku su bili: sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić i sudija Općinskog suda u Visokom Edib Kučuković.

Sastanke podržava Švedska ambasada u Sarajevu (https://www.facebook.com/EmbassyOfSwedenInSarajevo/)