U organizaciji Atlantske Inicijative, u sklopu projekta “Rod i pravosuđe” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici  25. oktobra 2018. godine organizovali smo radionicu “Rodne predrasude u primjeni prava” na kojoj smo razgovarali sa studentima o uzrocima i posljedicama nasilja u porodici kao i o pravnoj praksi i analizi predmeta u kojima su procesuirana krivična djela silovanja na sudovima u Bosni i Hercegovini. Studenti su imati priliku da saslusaju izlaganja dr. Majde Halilovic, prof.dr. Harisa Halilovica i sudije Ediba Kucukovica.

U završnici radionice održana je diskusija sa studentima i podjela certifikata.