U Općinskom sudu u Bugojnu smo organizovali jos jedan u nizu radnih sastanaka na temu: Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje? Zahvaljujemo se nasim predavačima predsjednici Kantonalnog suda u Novom Travniku sutkinji Katici Jozak-Mađar i sudiji Općinskog suda u Visokom, Edibu Kučukoviću na izvrsnim predavanjima. Atlantska inicijativa se zahvaljuje i predsjednici Općinskog suda u Bugojnu, sutkinji Randžani Hadžibegović – Haračić na srdačnom gostoprimstvu.
—–
Municipal Court in Bugojno: Training of judges on gender based violence. Supported by @SwedenBiH. #StopGenderBasedViolence

*Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovina Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: Atlantska inicijativa (09. februar 2018.)