Tim Atlantske inicijative je 25. aprila 2018. godine organizovao radni sastanak u Osnovnom sudu u Derventi gdje smo razgovarali o temi: “Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?” Edukatori su bili sutkinja Katica Jozak-Mađar i sudija Edib Kučuković.

—–
Municipal Court in Derventa: Training of judges on gender based violence. Supported by @SwedenBiH.#StopGenderBasedViolence

*Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovina Atlantska inicijativa provodi projekat Rod i pravosuđe koji je namjenjen jačanju kapaciteta sudija i tužilaca u BiH u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu projekta uspostavljena je saradnja sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, pravnim fakultetima, te velikim brojem sudova i tužilaštava.

Izvor: Atlantska inicijativa (25. april 2018.)