ROD I REFORMA PRAVOSUĐA U BIH

Rod i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini

DCAF (Center za sigurnost, razvoj i vladavinu prava) i Atlantska inicijativa sprovode od 2012. godine  projekat “Rod i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini”. Projekat ima za cilj da poveća kapacitete sudija/sutkinja i tužilaca/tužiteljica da efikasno integrišu rodna pitanja u svoje procedure i prakse te da pruže nediskriminatorne pravosudne usluge. Projektom se takođe želi ojačati uloga žena u pravosuđu, posebno na nivou donošenja odluka. Projekat bi trebalo da pomogne  ostvarivanju jednakog pristupa pravdi za žene i muškarce, dječake i djevojčice.

Unutar ovog projekta DCAF i Atlantska inicijativa rade na jačanju kapaciteta i uloge Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini kroz organizovanje obuka, susreta, sastanaka te promociju Udruženja kod domaćih i međunarodnih aktera. Takođe u sklopu projekat “Rod i reforma pravosuđa u BiH” Atlantska inicijativa i DCAF rade sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Centru za Edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH pružamo sistematsku podršku u evaluaciji obuka koju center sprovodi, a u septembru 2013. godine planiramo održati i trening trenera tj. sesiju o tome kako integrirati rodna pitanja u sve obuke Centra.

U aprilu 2013. godine sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske a prema usvojenom programu Centra sproveli smo dvije obuke, jednu o rodno zasnovanom nasilju, a jednu o seksualnom uznemiravanju. Takođe pripremamo i obuku edukatora koja bi se trebala održati u drugoj polovini 2013.godine.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine od samog početka pruža podršku ovom projektu, a ova podrška je i formalizirana 19.februara 2013. godine kada su članovi Atlantske inicijative i DCAF-a predstavili projekat “Rod i reforma pravosuđa” na sjednici Vijeća. Na ovoj sjednici Vijeće je usvojilo odluku sa podržava projekat Rod i reforma pravosuđa, te su o ovoj odluci obavijestili sve sudove i tužilaštva u BiH.

NAVIGACIJA

3,129FansLike
1,238FollowersFollow
0SubscribersSubscribe