Tag: Aleksandar Dedović

Crna Gora: Konferencija o podizanju javne svijesti o ulasku u NATO:...

Podrška građana Grne Gore, ali i Bosne i Hercegovine ka NATO integracijama u ovom trenutku još nije na zadovoljavajućem nivou. Slaba, ili nikakva informiranost...