Tag: Nacionalna fondacija za demokratiju

SUDSKA PRAKSA U KRIVIČNIM DJELIMA POČINJENIM IZ MRŽNJE: Atlantska inicijativa i...

Potreba za daljnjim unaprjeđenjem krivično-pravnog odgovora u Bosni i Hercegovini na krivična djela počinjena iz mržnje postoji – ogleda se u nužnosti harmonizacije zakonskih...