Tag: Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo sigurnosti BiH – Sektor za zaštitu i spašavanje: Jedinstveni evropski...

Operativno-komunikacijski centar BiH 112 još uvijek ne funkcionira u svom punom kapacitetu. Da bi ispunio svoj primarni zadatak pomoći građanima u hitnom spašavanju iz...