Promjene u Regionalnom centru za obuku pasa u otkrivanju mina

{gallery}newsletters/8/3/1{/gallery}Zbog pomanjkanja sredstava iz državnog budžeta, ugledni Regionalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva (Mine Detection Dog Center – MDDC) u Borcima pored Konjicu uskoro će prerasti u nevladinu organizaciju.

Osnovan uz međunarodnu pomoć, MDDC djeluje od početka 2003. godine kao odgovor na rastuće potrebe za unaprijeđivanjem metoda deminiranja u regiji, ali je danas svojim aktivnostima okrenut i zemljama s drugih strana svijeta. Irak, Azerbejdžan, Angola… 

MDCC je ovlašten da provodi obuke pasa za otkrivanje droge, eksploziva, za potrebe granične policije, MUP-a i civilne zaštite, za pomoć hendikepiranim osobama te obuke pasa za traganje i spašavanje. PR menadžerica ovog centra  Marija Trlin, upoznala nas je s dosadašnjim aktivnostima centra i informirala da MDCC neće još dugo biti pod okriljem Vijeća ministara BiH.

Uz obuke pasa i osoblja, MDDC pruža i usluge podrške operacijama deminiranja u regiji, ali i šire, angažiranjem vlastitih timova pasa, koji su iskustvo stekli na zadacima deminiranja u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji, Hrvatskoj, Srbiji, Iraku. U centru je upravo rađeno na obuci pasa i trenera za Azerbejdžan, a trenutno se radi i za Angolu.

Pored svojih osnovnih djelatnosti obučavanja, MDDC iznajmljuje i timove pasa drugim organizacijama, aktivno djeluje u radu Koordinacijskog vijeća za protivminske aktivnosti za Jugoistočnu Europu, ali i programima upozoravanja na opasnost od mina za djecu školskog uzrasta, kao podrška projektu pomoći žrtvama mina u BiH, te predlaže tehničke i sigurnosne standarde upotrebe pasa i organizira tematske radionica i seminara.

{gallery}newsletters/8/3/2{/gallery}Treneri/instruktori MDDC-a svoju stručnu naobrazbu stekli su u SAD. Danas spadaju među najbolje trenere pasa u regionu i šire. U šest godina djelovanja, MDDC je obučio preko 150 pasa za različite namjene i prateće osoblje. MDDC posjeduje vrhunske smještajne kapacitete za osoblje koje pohađa obuku, ali i za obučavane pse (zatvorene i otvorene štenare, veterinarsku ambulantu, velike poligone za obuku i kondicioniranje pasa itd).

Prije početka obuke treneri MDDC vrše temeljitu selekciju pasa. Postoje brojni zahtjevi koje pas treba ispuniti kako bi se započelo s treningom. Želja za lopticom jedan je od preduslova za uspješnu obuku svih vrsta službenih pasa. Zainteresiranost i fokusiranost, jake fizičke karakteristike, sposobnost njušenja i potraga za plijenom, socijaliziranost i ponašanje u blizini ljudi, te opće neagresivno ponašanje neki su od zahtjeva koji moraju biti ispunjeni prilikom testiranja i odabira pasa za obuku. U različitim vrstama obuke MDDC uglavnom koristi njemačke ovčare, belgijske i holandske ovčare, te labradore (za otkrivanje droge i eksploziva). Starost pasa također je jedan od kriterija za odabir i u prosjeku se biraju psi optimalne starosne dobi 13-18 mjeseci. Obuka pasa za razne namjene u početnoj fazi je ista, dok se u kasnijoj fazi u potpunosti razdvaja prema namjeni i trajanju.

Obuka u fazama

Općenito se obuka pasa sastoji od sljedećih faza:

– razvijanje želje kod psa za potragom putem njuha,
– obuka poslušnosti i fokusiranost
– spajanje mirisa loptice i eksploziva (narkotika)
– lociranje mirisa u prirodi ili objektu
– učenje psa da pravilno reagira na indikaciju – odgovor sjedanjem
– učenje psa na način pretraživanja
– integracija s vodičem

Obuka pasa je specifična za svaku namjenu, a razlikuje se i u trajanju. S obzirom na zahtjevno okruženje u kojem rade, psi za otkrivanje mina obučavaju se od 6 do 8 mjeseci, dok za druge namjene psi se obučavaju nešto kraće. Pas za otkrivanje mina zemljište pretražuje u boksu, pravolinijski u odlasku i povratku, a na indikaciju reagira sjedanjem i mirno čeka da ga vodič povuče iz boksa i nagradi.

Policijski psi su energičniji, pretražuju vozila, objekte, ljude i svega ostalog gdje bi mogao biti skriven eksploziv ili narkotik.  Reakcija na indikaciju je mirno sjedanje, bez grebanja. Obuka pasa za napad (za održavanje javnog reda i mira) zahtjeva također visok nivo poslušnosti psa, reakciju na pucanj, napad na više ljudi u zatvorenom prostoru i uz razne vidove ometanja.

Po završetku svake vrste obuke pasa i integracije sa vodičem, koja je također izuzetno bitna kako bi se na kraju proizveo dobar i usklađen tim, MDDC vrši testiranje, nakon čega se izdaje certifikat o završenoj obuci.

 

Jasna PEKIĆ

Foto: MDDC