Granična policija Bosne i Hercegovine sve uspješnija

Ilegalni imigranti sada nas zaobilaze

Pripremio: Tim Atlantske inicijative

Clanovi_Zajednicke_komisije_za_odbranu_i_sigurnost_sa_rukovodstvom_Granicne_policije_BiH{artsexylightbox}Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja vrši nadzor nad ovim sektorom, 20. jula su posjetili Glavni ured Granične policije BiH u Sarajevu. Bila je to prva radna posjeta Zajedničke komisije u novom sazivu jednoj od agencija za provođenje zakona u našoj zemlji. Oni su, nakon razgovora s direktorom Granične policije Vinkom Dumančićem, zamjenikom direktora Enesom Gačaninom, načelnikom kabineta direktora Radišom Samardžijom i načelnikom Uprave za operacije Jovom Đuricom, iznijeli niz pohvala na račun čuvara granice Bosne i Hercegovine. 

Prije odlaska u posjetu održali su treću sjednicu, na kojoj su usvojili izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2010. u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije. Također su usvojili izvještaj o radu Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istragu i zaštitu, Granične policije, Službe za poslove sa strancima, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za policijsku podršku, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja te Ministarstva civilnih poslova BiH u dijelu koji se odnosi na rad BHMAC-a u 2010.

Na sjednici je, uz ostalo, usvojen izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2010. Usvojen je i izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2010. i orijentacioni radni plan za ovu godinu.

 

Najbolji standardi i prakse 3_granicni_prelaz_KARAKAJ1Granična policija BiH je 10. juna obilježila 11. godišnjicu rada. Riječ je o prvoj multietničkoj i profesionalnoj agenciji za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Njeni pripadnici kontroliraju granicu Bosne i Hercegovine dugu oko 1.600 kilometara i na 88 graničnih prijelaza, u skladu s najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi i svijetu. To je bilo posebno cijenjeno i tokom odlučivanja da se građanima Bosne i Hercegovine od 15. decembra prošle godine omogući putovanje bez viza u zemlje Schengena.

– Ovdje smo došli da vidimo uslove u kojima Granična policija radi, opremu kojom raspolaže i kadrove kao glavne resurse s kojima postiže tako dobre rezultate. Komisija je imala priliku da se uvjeri u ono što je i do sada bio rejting ove institucije, jedne od vjerovatno najboljih bezbjednosnih institucija ove zemlje. Ona je uspjela da zavede standard i kriterije i da njena struktura u svemu odgovara savremenim mehanizmima, kako to rade Evropljani. Zaista smo prijatno iznenađeni svim što smo imali priliku vidjeti – kazala je Dušanka Majkić, predsjedavajuća Zajedničke komisije.

Tokom susreta upriličena je prezentacija u okviru koje su članovi parlamentarne komisije, čija je zadaća nadzor nad odbranom i sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini, upoznati s organizacijom i postignutim rezultatima Granične policije, kao i planovima. Ovom posjetom pružena je snažna podrška aktivnostima koje provodi Granična policija.

– Ponosan sam i zahvalan Povjerenstvu za obranu i sigurnost što su bili naši gosti i još jednom se uvjerili u rad Granične policije. Nadam se njihovoj potpori agenciji i u budućnosti. Granična policija egzistira već 11 godina i svakim danom je sve bolja i opremljenija. Granična policija sigurno radi prema evropskim standardima u ljudskim resursima, tehnici i svemu drugom. Ne zaostajemo iza drugih agencija, a o tome dovoljno govore naši rezultati. Mi se baziramo stalno na suradnji s drugim agencijama, kako unutar Bosne i Hercegovine tako i sa susjedima. O tome govori i podatak da rute ilegalnih imigranata više ne idu preko Bosne i Hercegovine, nego je u širokom krugu obilaze – rekao je Dumančić.

Tokom posjete članovi Zajedničke komisije su obišli i Centralni istražni biro Granične policije kako bi se upoznali s njegovim radom.

U Graničnoj policiji danas rade 2.283 osobe. Od toga su 2.094 policijska službenika, 43 državna službenika i 146 drugih zaposlenika. Prema postojećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Graničnoj policiji nedostaju 253 zaposlenika. Direktor Dumančić je na nedavnoj ceremoniji obilježavanja godišnjice Granične policije naglasio kako se nada da će problem nedostatka kadrova djelimično biti riješen usvajanjem novog pravilnika, uz školovanje buduće generacije kadeta u narednom periodu.

 

Međudržavne patrole

policajacU rezultate je ubrojio rješavanje problema smještaja glavnog ureda, Središnjeg istražnog ureda, kao i terenskih ureda za aerodrome, terenskih ureda Bijeljina i Višegrad te jedinice Granične policije Trebinje. Kupljeno je zemljište za smještaj terenskih ureda Gradiška, Grahovo i Čapljina. Dumančić očekuje da će, uz podršku domaćih tijela ili putem donacija međunarodne zajednice, biti osigurana sredstva za izgradnju ovih smještajnih kapaciteta, čime bi graničari bili „svoji na svome“, a budžetska sredstva namijenjena za zakup svedena na minimum.

Evo i još nekih podataka o radu Granične policije. Tako su prošle godine, pojačanim graničnim provjerama, na prijelazima otkrili 727 osoba za kojima su nadležna tijela u Bosni i Hercegovini i Interpol raspisali potjernice. Registrirali su 3.514 stranaca kojima je odbijen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, što je za 31,14 posto manje u odnosu na 2009. Otkrivene su i 322 osobe u ilegalnom prelasku državne granice, tako da je nastavljen trend smanjenja ilegalnog prelaska granice. Skupa s graničnim policijama susjednih zemalja, u skladu s potpisanim protokolima, provedena je 1.401 mješovita ophodnja, i to s Hrvatskom 1.024, Crnom Gorom 267 i Srbijom 110. Na graničnim prijelazima izdato je 327 viza, što je za 5,22 posto manje u odnosu na godinu ranije.