Ministarstvo sigurnosti BiH – Sektor za zaštitu i spašavanje

{gallery}newsletters/14/2/1{/gallery}Operativno-komunikacijski centar BiH 112 još uvijek ne funkcionira u svom punom kapacitetu. Da bi ispunio svoj primarni zadatak pomoći građanima u hitnom spašavanju iz nevolje, nužno ga je tehnički i kadrovski osnažiti, za što je potrebno oko 10 miliona konvertibilnih maraka.

Jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112 u Bosni i Hercegovini je uveden još 1991. godine kako bi stranci koji su u nevolji lakše mogli pozvati hitne službe –policiju, hitnu pomoć, ili vatrogasce. Trenutno je u svim članicama Evropske unije broj 112 za hitne slučajeve operativan i funkcionalan. Zemlje kandidati za ulazak u EU, poput Turske, također rade na implementaciji i uspostavi jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112.

Stvaranje preduslova

U duhu evropskih integracija, Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, a koji je donijet u Domu naroda Parlamenta BiH 2008. godine, predviđeno je osnivanje Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine (OKCBiH) i uvođenje sistema jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve – 112. Navedenim zakonom uspostavljeno je Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje kao stručno-operativno tijelo Vijeća ministara BiH.

U okviru Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH formiran je i OKCBiH 112, koji je počeo s radom u januaru 2010. godine.

{gallery}newsletters/14/2/2{/gallery}Pomoćnik ministra sigurnosti za zaštitu i spašavanje Samir Agić ističe da se “stvaraju preduslovi za uspješnu implementaciju cjelokupnog sistema jedinstvenog broja 112 u Bosni i Hercegovini, s ciljem što kvalitetnije i brže zaštite ljudi i materijalnih dobara te ispunjavanja  uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji”.

Jedna od ključnih poluga rada OKCBiH 112 jeste uvezivanje s operativnim centrima drugih institucija i organa Bosne i Hercegovine, kao i operativnih centara entiteta i Brčko Distrikta.

“Trenutno je 19 takvih centara širom Bosne i Hercegovine, a OKCBiH 112 je glavni centar. No oni ne sarađuju u dovoljnoj mjeri i nisu potpuno tehnički, materijalno i kadrovski opremljeni iako su osnovani kako bi u velikoj mjeri ubrzali procedure za reagovanje državnih organa zaštite i spašavanja. OKCBiH 112 ima za cilj stalno prikupljanje podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra”, navodi Agić.

“Operativno-komunikacijski centar BiH 112 je otvoren, radi i funkcioniše, ali trenutno ne u svom punom i predviđenom kapacitetu. Da bi OKCBiH 112 ispunio svoj primarni zadatak, potrebno ga je tehnički, ali i kadrovski osnažiti, a za to je prema procjenama potrebno oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Treba shvatiti da će uspostava ovakvog sistema na državnom nivou trajati još nekoliko godina, pri čemu ćemo nailaziti na različite probleme. Ali Ministarstvo sigurnosti i Sektor za zaštitu i spašavanje predano rade na otklanjanju poteškoća”, ističe Agić.

“Nedostatak političke volje je jedan od velikih problema u radu OKCBiH 112. U saradnji sa Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i UNDP-om urađena je studija izvodljivosti sveobuhvatnog sistema broja za hitne slučajeve 112. Ta studija nudi objašnjenja i smjernice za kvalitetnu i učinkovitu uspostavu cjelokupnog sistema broja 112. Sve je usaglašeno s entitetima FBiH i RS, kao i Distriktom Brčko. Dobijena su potrebna mišljenja nadležnih institucija za implementaciju projekta, i sve je predato u proceduru usvajanja i prihvaćanja Vijeću ministara BiH. Nažalost, od tada je prošlo već osam mjeseci, a studija još nije usvojena”, kaže Agić.

Lokalna nesreća, lokalni centar

Agić napominje da Operativno-komunikacijski centar BiH 112 djeluje isključivo kada postoji prijetnja da će se desiti ili da se dešava kriza velikih razmjera.

“U slučajevima da neko od građana ima problem, recimo da je pao i povrijedio nogu, pozivom na 112 neće dobiti državni Operativno-komunikacijski centar BiH 112, već će na poziv odgovoriti operativni centri lokalnog karaktera, koji će usmjeravati daljnju akciju.”

Tekst i foto: Aner ZUKOVIĆ