Ministri unutrašnjih poslova šire regije razgovarali u Sarajevu

 

Bosna i Hercegovina i njen glavni grad Sarajevo krajem aprila bili su domaćini međunarodne konferencije „Interkulturalni dijalog i unutrašnja sigurnost“. Na  konferenciji su  učestvovali  ministri unutrašnjih poslova zemalja  zapadnog Balkana i Salzburg foruma. Nakon dvodnevne intenzivne sesije, usvojena je Sarajevska deklaracija kojom se kulturna raznolikost i dijalog prihvaćaju kao izvor obogaćivanja, a multikulturni dijalog kao instrument borbe protiv terorizma.