Dok se čeka dogovor o vojnoj imovini…

{gallery}newsletters/4/1{/gallery} Bosna i Hercegovina će ovog mjeseca, u saradnji sa Štabom NATO-a u Sarajevu, završiti izradu svog prvog Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) u okviru Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP). Član koordinacionog tima Vijeća ministara BiH za NATO ambasador Fuad Šabeta najavljuje da će do kraja juna nacrt ANP-a biti dostavljen Glavnom sjedištu NATO-a u Briselu.

Na ministarskom sastanku NATO-a u Talinu, održanom od 22. do 23. aprila 2010. godine, odlučeno je da BiH bude primljena u MAP, ali da se prvi ANP, kao oblik formalne saradnje BiH i NATO-a u sklopu Akcionog plana za članstvo, prihvati onda kada BiH ispuni uslov knjiženja nepokretne perspektivne vojne imovine kao državne imovine, koju bi koristilo Ministarstvo odbrane BiH.

 Vijeće ministara BiH je 3. juna zadužilo svoj koordinacioni tim za NATO da u međuvremenu pristupi izradi ANP-a. Ovaj tim, kojim predsjedava zamjenica ministra inostranih poslova Ana Trišić-Babić, 10. juna je održao vanrednu sjednicu na kojoj je utvrđeno da se nacrt ANP-a zavši ovog mjeseca.

„S obzirom na specifičnosti saradnje sa NATO-om, nerješavanje pitanja nepokretne perspektivne vojne imovine do septembra ove godine dovelo bi do značajnog usporavanja procesa euroatlanskih integracija u BiH, što nam ne bi išlo u prilog“, kazao nam je Šabeta, inače i na dužnosti šefa Odjeljenja za mir i sigurnost u Ministarstvu vanjskih poslova. „Ukoliko se ovo pitanje ne riješi do septembra, BiH će vjerovatno morati otpočeti svoj drugi dvogodišnji ciklus Individualnog partnerskog akciong plana (IPAP)“.

“Odluka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a iz Talina predstavlja ohrabrenje svima koji su uključeni u ovaj proces. Optimista sam da će sve nadležne institucije, u skladu sa zaključkom Predsjedništva BiH od 20. maja 2010. godine, uložiti dodatne napore u cilju ispunjavanja postavljenog uslova – dogovora o vojnoj imovini”, dodaje naš sagovornik.

„U tom kontekstu, koordinacioni tim će nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima, što podrazumijeva pripremu nacrta IPAP-a i ANP-a. Nacrt programa aktivnosti drugog ciklusa IPAP–a već je završen, a počeli smo izradu prvog ANP-a. Prema dosadašnjoj dinamici, očekujemo da će nacrt ANP-a tokom juna biti poslan u sjedište NATO-a u Brisel, na dobivanje mišljenja i sugestija“, dodaje Šabeta.

Odlukom Vijeća ministara BiH od 13. septembra 2007. godine, uspostavljen je koordinacijski tim za članstvo u NATO-u, odnosno, NATO koordinacijski tim Vijeća ministara BiH (NKT). Zadatak mu je koordinacija i nadgledanje svih međuresornih aktivnosti ministarstava i institucija BiH, u procesu realizacije obaveza države koje proizlaze iz učešća u NATO programu Partnerstvo za mir (PfP), kao i u vezi sa prijemom u punopravno članstvo u NATO. NKT čine predstavnici svih ministarstava i agencija na državnom nivou.

U međuvremenu, zbog kompleksnosti spomenutih obaveza BiH, definirane vremenske dinamike za realizaciju tih obaveza, kao i potrebe brzog reagovanja u vezi s tim, djelokrug rada NKT je znatno proširen u odnosu na prvobitnu ulogu, pa je tim preuzeo i poslove direktnog angažiranja u realizaciji obaveza BiH koje prozilaze iz PfP, a ne samo neposrednog monitoringa i koordinacije.

“Ministarstvo vanjskih poslova BiH preuzelo je vodeću ulogu u NATO koordinacijskom timu, na čijem je čelu zamjenica ministra vanjskih poslova Ana Trišić-Babić, čime je ovo ministarstvo postalo lider NATO integracijskog procesa. Ovakva odluka državnih organa BiH potvrđuje naše razumijevanje da se euroatlantski proces ne tiče samo reforme odbrane, nego da je riječ o integracijama koje imaju i važnu političku dimenziju”, smatra Šabeta.

“U tom kontekstu, NKT će sarađivati sa NATO štabom u Sarajevu, te NATO kontakt ambasadom, ambasadom Norveške, u namjeri boljeg upoznavanja građana BiH o prednostima uključenja u NATO. Na sastanku predstavnika BiH sa Sjevernoatlantskim vijećem (NAC), a koji treba da se održi 14. jula u Briselu, planirana je evaluaciju prvog dvogodišnjeg ciklusa IPAP-a, čije su aktivnosti realizirane u 2008. i 2009. godini, kao oblik saradnje sa NATO-om koji je prethodio MAP procesu. Očekujemo se da će NAC dati pozitivnu ocjenu prvog ciklusa IPAP-a i dati smjernice daljeg rada“, istakao je na kraju ambasador Fuad Šabeta.

Aner ZUKOVIĆ

Foto: MVPBiH

(FOTO: Fuad Šabeta, prvi zdesna, s Anom Trišić-Babić i Zoranom Šajinovićem iz Ministarstva odbrane BiH na jednom od sastanaka koordinacijskog tima)