Ko je novi zapovjednik Štaba NATO-a u Sarajevu?

{gallery}newsletters/4/3{/gallery} Novi zapovjednik Štaba NATO-a u Sarajevu, brigadni general David Enyeart, ističe da samo timski rad i duh institucija BiH i međunarodne zajednice mogu osigurati brz napredak i sigurnu integraciju u NATO.

U bazi Butmir u Sarajevu je 9. juna obavljena primopredaja dužnosti zapovjednika Štaba NATO-a u Sarajevu – s brigadnog generala Johna Bullarda na brigadnog generala Davida Enyearta. Primopredaju je obavio zapovjednik južnog krila NATO-a iz Napulja, admiral Mark Fitzgerald. „Štab NATO-a u Sarajevu pozdravlja napredak koji je BiH postigla u području reformi odbrane i sigurnosnog sektora. Slanje vašeg ljudstva u Afganistan, sporazum o uništavanju viška municije, naoružanja i eksplozivnih sredstava, kao i početak izrade Pregleda odbrane, kojim će i Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH uskladiti svoje resurse sa sposobnostima kako bi mogli uložiti u obuku i modernizaciju opreme, potvrda su kontinuiranog napretka“, rekao je tim povodom odlazeći general Bullard.

Novi zapovjednik, general Enyeart, istakao je da samo timski rad i duh institucija BiH i međunarodne zajednice mogu osigurati brz napredak i sigurnu integraciju u NATO.

„Niko sam ne može postići da BiH postane članica NATO-a, jer to zahtijeva kontinuirani timski rad cijele zajednice“, konstatirao je Enyeart.

Biografija 

Do dolaska na ovu dužnost, brigadni general David Enyeart radio je kao pomoćnik generala ađutanta Kopnene vojske (KoV) Nacionalne garde američke savezne države Oregon. General ađutant je, inače, glavni administrativni oficir. Također, on je bio i zamjenik komandanta Centra za manevarsku podršku KoV-a Nacionalne garde. General Enyeart je na dužnost pomoćnika generala ađutanta KoV-a Nacionalne garde Oregona stupio 8. marta 2008. godine.

Enyeart je obavljao i dužnost zamjenika komandata Štaba Združenih snaga, zaduženog za komandu i kontrolu nad Štabnim detašmanom Državnih odbrambenih snaga Oregona, kamp Rilea, Komanda za obuku, kao i 249. Regionalnim institutom za odbranu i samostalnim jedinicama pridruženim Komandi Združenih snaga. Zadužen je i za mobilizacijsku gotovost u Komandi Združenih snaga, uključujući i podršku Komande Združenih snaga za mobilizaciju u matičnim bazama.

General Enyeart je stupio u službu kao oficir po završetku Škole za oficirske kadete 29. juna 1985. Prije zadnje dužnosti, bio je komandant 41. pješadijskog brigadnog borbenog tima i zamjenia komandanta Borbene grupe Phoenix V.

Od juna 1985. do augusta 1989., Enyeart je obavljao dužnost komandira minobacačkog voda A/2 162. pješadijskog bataljona u Oregonu. Od septembra 1989. do aprila 1990. bio je izvršni oficir Čete A 162. pješadijskog bataljona. U maju 1990. unaprijeđen je u komandira Čete A,  2-162. pješadijskog bataljona. Na toj dužnosti ostao je do februara 1994.

Od marta 1994. do februara 1995. Enyeart obavljao je dužnosti S2 oficira Štaba i Štabne čete 2-162. pješadijskog bataljona u Eugeneu, Oregon. Od marta 1995. do juna 1995. obavljao je dužnost drugog S3 oficira Štaba i Štabne čete 41. pješadijske brigade u Portlandu, Oregon. U julu 1995. prešao je u Štabnu četu 2-162. pješadijskog bataljona u Eugeneu, Oregon, na mjesto S3 oficira na kojem je ostao do jula 1998.

U augustu 1998. Enyeart je unaprijeđen u komandira Štabne čete 162. pješadijskog bataljona u Eugeneu, Oregon. Do septembra 2001. obavljao je dužnost komandira čete, kada je unaprijeđen u brigadnog S3 oficira za Štab i Štabnu četu 41. pješadijske brigade u Portlandu, Oregon, a od augusta 2002. do maja 2004. Enyeart je služio kao izvršni oficir ovih formacija.

Dva puta u Afganistanu

U junu 2004. Enyeart je raspoređen na službu u Afganistan, kao zamjenik komandanta 41. pješadijske (isturene) brigade do augusta 2005. Nakon godine provedene u Afganistanu, vratio se u Štab i Štabnu četu ove brigade u Portlandu, Oregon, na mjesto izvršnog oficira, na kojem ostaje do decembra 2005. godine.

Enyeart po drugi put odlazi u Afganistan, od januara do jula 2007., kao zamjenik komandanta  41. pješadijskog brigadnog borbenog tima (isturenog).

U augustu 2007. Enyeart je unaprijeđen u komandanta 41. pješadijskog brigadnog borbenog tima u Portlandu, Oregon. Na toj dužnosti ostao je do februara 2008. godine, kada preuzima dužnost pomoćnika generala ađutanta za KoV, Štab Združenih snaga, Salem, Oregon.

Od jula 2009. godine do danas, general Enyeart obavlja dužnost zamjenika komandanta Centra za manevarsku podršku KoV-a SAD-a, KoV Nacionalne garde.

Godine 1995., general Enyeart je diplomirao psihologiju na Univerzitetu Oregon, a 2007. godine je na Ratnom koledžu KoV-a SAD-a u Pennsylvaniji stekao je zvanje magistra strateških studija.

 

Jasna PEKIĆ

Foto: NATO