Predstavljen godišnji izvještaj vlade SAD-a o trgovini ljudima za 2011. i rezultati SUSTAIN projekta

Potrebna veća briga o žrtvama

Pripremio: Daniel Omeragić

trgovina_ljudi_1{artsexylightbox}Vlasti Bosne i Hercegovine u potpunosti poštuju minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima. Pokazani su i kontinuirani napori na provođenju zakona i zaštiti žrtava. Međutim, vlasti Bosne i Hercegovine nisu proaktivno identificirale žrtve trgovine ljudima, što je vjerovatno rezultiralo njihovim kažnjavanjem za nezakonita djela počinjena kao rezultat činjenice da su bile predmetom trgovine ljudima.

Ovo se, uz ostalo, navodi u godišnjem izvještaju vlade Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za 2011. godinu koji je 28. juna predstavljen na pres-konferenciji u Vijeću ministara BiH u Sarajevu, na kojoj su prezentirani i rezultati projekta „Održiva intervencija za borbu protiv trgovine ljudima u BiH (SUSTAIN)“, koji od augusta 2008. godine, uz finansijsku podršku USAID-a, implementira Catholic Relief Services (CRS).

Nadalje se kaže i da su određene nevladine organizacije izvijestile da je korupcija povezana s trgovinom ljudima značajno otežala sposobnost vlasti da energično procesuiraju djelo trgovine ljudima i da identificiraju i zaštite žrtve. Vlada SAD-a je Bosni i Hercegovini preporučila da energično istraži sve potencijalne slučajeve trgovine ljudima kako bi se osiguralo da počinioci budu krivično gonjeni i kažnjeni te da identificirane žrtve ne budu kažnjene kao direktan rezultat činjenice da su bile predmetom trgovine ljudima. Predlaže se da se krene u smjeru multidisciplinarnog odgovora na trgovinu ljudima, koji je u većoj mjeri koncentriran na žrtvu putem partnerstva sa specijaliziranim NVO-ima kako bi se osigurala njihova uloga u identificiranju i pružanju pomoći.

 

Energične istrage i krivično gonjenje

Bosni i Hercegovini je preporučeno i da energično istraži i krivično goni saučesništvo povezano s trgovinom ljudima, potom da unaprijedi zakonske mehanizme zaštite za strane žrtve kako bi se osiguralo da one ne budu protjerane iz zemlje prije perioda razmatranja ili nedobrovoljno repatrirane, da naloži obuku iz borbe protiv trgovine ljudima za sve službenike za provođenje zakona i druge osobe koje su prva instanca u odgovoru na trgovinu ljudima, te da razvije sveobuhvatne kampanje na nivou zemlje u svrhu edukacije javnosti o trgovini ljudima i smanjenja lokalne potražnje za komercijalnim seksom.

Vlada SAD-a je u izvještaju konstatirala i da je Bosna i Hercegovina polazišna, odredišna i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su predmetom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve iz Bosne i Hercegovine su, kaže se dalje, predmetom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada u Azerbejdžanu, Sloveniji, Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama. Žene iz Albanije, Srbije, Kosova te žene i mlade djevojke iz Bosne i Hercegovine su bile predmetom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja unutar zemlje. Navodi se i da su lokalne djevojke, posebno romskog porijekla, bile predmetom trgovine ljudima, korištenjem prisilnog vjenčavanja, u svrhu kućnog ropstva. Dječaci i djevojčice romskog porijekla, neki uzrasta od samo četiri godine, bili su podvrgnuti prisilnom prosjačenju od organiziranih kriminalnih grupa.

 

Zadržali kategoriju jedan

trgovina_ljudi_2Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je tokom prezentacije izvještaja podsjetio da je naša zemlja prošle godine postigla značajan napredak i da je prvi put rangirana u zemlje prve kategorije, što znači da je u potpunosti ispoštovala minimalni standard Zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima.

– Podjednako je značajno da je Bosna i Hercegovina ostala u kategoriji jedan i u 2011. Zemlje kategorije jedan moraju nastaviti povećavati svoje napore u borbi protiv trgovine ljudima. Nadamo se da će BiH ostati na tom nivou i sljedeće godine. Prije samo deset godina Bosna i Hercegovina je bila u najnižoj kategoriji tri, što je sa sobom nosilo i potencijalnu suspenziju određenih vrsta pomoći američke vlade. State Department je 2001. naveo da Bosna i Hercegovina nije osigurala podršku preventivne naravi, niti je poduzela zaštitne mjere prema žrtvama trgovine, nego ih je rutinski optuživala za prostituciju i nelegalan boravak prije deportacije – kazao je Moon.

Tokom posljednjih deset godina, podsjetio je američki ambasador, vladini zvaničnici i zakonodavci u Bosni i Hercegovini proveli su reforme da bi riješili ove probleme, što je kulminiralo amandmanima na državni Krivični zakon 2009. godine, čime je usklađen s Palermo standardima, a zemlja dospjela u kategoriju jedan. Entitetske vlade i Vlada Distrikta Brčko, naglasio je Moon, moraju uskladiti svoje zakone o borbi protiv trgovine ljudima s državnim Krivičnim zakonom da bi se osiguralo da sve žrtve trgovine ljudima budu propisno identificirane i zaštićene.

– Kao i svaka zemlja kategorije jedan, Bosna i Hercegovina mora ostati budna u vezi s rješavanjem ovih preostalih pitanja trgovine ljudima – kazao je Moon, istaknuvši doprinos Amele Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti (EMMAUS), kojoj je državna tajnica Hillary Clinton u Washingtonu ovih dana odala priznanje kao heroju u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Efendić je šefica jednog od najvažnijih skloništa za žrtve i ključna savjetnica za prava žrtava u Udarnoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima. Prema riječima američkog ambasadora, ona je neumorno radila na zagovaranju reagiranja na trgovinu ljudima, koje je više usmjereno na žrtvu. Moon je čestitao i Bosni i Hercegovini na kontinuiranim naporima u ovoj borbi.

Politika Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine ljudima, naglasio je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović, zasnovana je na principima poštivanja i zaštite ljudskih prava i usmjerena na krivično gonjenje trgovaca ljudima, zaštitu žrtava i prevenciju. Značajna vrijednost je u tome što se sve akcije provode u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora te u saradnji s međunarodnim organizacijama i drugim zemljama. Ahmetović kaže da su ovakav pristup i predanost radu rezultirali nizom uspjeha, koji su vidljivi u broju uspješno provedenih istraga, podignutih optužnica, izrečenih presuda trgovcima ljudima, kao i u broju identificiranih i spašenih žrtava i uspostavljenih i provedenih mjera podrške i pomoći za žrtve trgovine ljudima.

trgovina_ljudi_4– Veliko zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da je vlada SAD-a prepoznala sve naše napore i rezultate u borbi protiv trgovine ljudima i da nas je državni sekretarijat već drugu godinu uzastopno svrstao u grupu zemalja koje postižu uspjehe na ovom polju. Ne tako davno, 2004. godine, Bosna i Hercegovina se nalazila u trećoj grupi. Takva situacija je nametala veoma ozbiljna ograničenja za bilateralne odnose između BiH i SAD-a. Zahvaljujući naporima koje su ulagale bh. nadležne vlasti i nevladine organizacije, situacija se u BiH mijenjala. Bosna i Hercegovina je ubrzo prešla u grupu zemalja pod posebnim nadzorom, zatim u drugu grupu, da bi prošle godine prešla u prvu grupu. Zadržavanje u prvoj grupi i ove godine za nas je priznanje, ali i obaveza da uporno nastavimo našu borbu protiv trgovine ljudima, ropstva savremenog doba. Pored nastavljanja aktivnosti na borbi protiv trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, posebnu pažnju ćemo posvetiti suzbijanju trgovine ljudima, a naročito djecom, u svrhu pornografije i prisilnog rada, što se u Bosni i Hercegovini ogleda u prisilnom i organiziranom prosjačenju i činjenju drugih nezakonitih aktivnosti – rekao je Ahmetović.

Ministar sigurnosti je naveo da će posebna pažnja, ukoliko bude potrebno, biti posvećena sprečavanju trgovine ljudima u okvirima masovnijih kretanja stanovništva sa sjevera Afrike i Bliskog istoka prema Bosni i Hercegovini.

– Postignuti rezultati u borbi protiv trgovine ljudima i dobijena zaslužena priznanja su jedan u nizu dokaza da bh. institucije i njihovi službenici imaju znanja i sposobnosti potrebne da suzbiju sve prijetnje sigurnosti i stabilnosti BiH. Bosna i Hercegovina je u svojim nastojanjima da suzbije trgovinu ljudima uvijek imala veliku podršku američke vlade. U posljednjim godinama doprinos uspjesima Bosne i Hercegovine posebno je dat kroz projekt „Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima“ (SUSTAIN), koji je finansirao USAID i implementirao CRS – kazao je Ahmetović.

Catholic Relief Services, objasnio je direktor CRS-a u BiH Jake Hershman, kao vjerska organizacija osnovan je s ciljem povezivanja s najsiromašnijim i najugroženijim u svijetu.

– Kako trgovina ljudima utječe na najugroženije u našim zajednicama, prirodno je za CRS da vodi program koji radi na suzbijanju ovog problema u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Kao američka organizacija, CRS je zahvalan i ima privilegiju da bude dio programa koji pomaže da se ostvare glavni ciljevi američke vlade, u ovom slučaju smanjenje i, nadamo se, eliminacija trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Cilj SUSTAIN projekta je ojačati kapacitete bh. vlade u suzbijanju trgovine ljudima i implementirati državni akcioni plan tako što će se razviti sistemski i održivi pristup. Da bismo postigli ovaj cilj, CRS je usko sarađivao s Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima, kao i pedagoškim zavodima i centrima za socijalni rad u cijeloj Bosni i Hercegovini kako bi poboljšao njihove kapacitete i unaprijedio održivost napora za borbu protiv trgovine ljudima – rekao je Hershman.

 

Dio školskih programa

trgovina_ljudi_3Menadžerica Larisa Klepac predstavila je tri priručnika razvijena u okviru projekta. Navela je i da je projekt implementiran na tri područja: prevencija trgovine ljudima, unapređenju direktne zaštite žrtava trgovine ljudima i implementacija državnog akcionog plana i državnih referalnih mehanizama. U saradnji s ministarstvima obrazovanja, kantonalnim i entitetskim, i pedagoškim zavodima razvijen je model obuke za nastavnike srednjih škola kako bi ih se osposobilo za daljnju edukaciju učenika.

– Tokom protekle dvije i po godine 674 nastavnika iz 275 srednjih škola iz oba entiteta educirana su za prevenciju trgovine ljudima. Iako se projekt fokusirao na srednje škole, uspjeli smo obuhvatiti i 107 osnovnih škola iz kojih smo educirali 188 pedagoga po istom modelu obuke za nastavnike. Ministarstva obrazovanja iz šest kantona (Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski, Sarajevski, Tuzlanski, Unsko-sanski i Posavski kanton) i u Distriktu Brčko do sada su izvršila službenu integraciju u nastavni plan i program, što znači da će od sljedeće školske godine u 128 srednjih škola biti obavezna edukacija o prevenciji trgovine ljudima. Preostala četiri kantona i Republika Srpska su u procesu integracije i nadamo se da će to biti završeno do kraja godine – kazala je Klepac.

State Department je u izvještaju o trgovini ljudima, koji je predstavljen u junu 2010. godine, naveo da je bosanskohercegovačka vlada prije dvije godine ostvarila značajan napredak u naporima na provedbi Zakona o borbi protiv trgovine ljudima. U tom periodu je izrečena i jedna od najvećih kazni za to djelo. Tada je Tasim Kučević, jedan od glavnih trgovaca ljudima, osuđen na 12 godina zatvora, uz plaćanje 14.286 dolara i zapljenu sredstava u iznosu većem od 204.600 dolara.

Fotografije: Senad Gubelić, „Oslobođenje“