Pozitivni primjeri borbe protiv maloljetničke delinkvencije {gallery}newsletters/18/3/{/gallery}Pozitivan primjer u angažmanu na prevenciji maloljetničke delinkvencije, sve većeg problema s kojim se bosanskohercegovačko društvo suočava u posljednje vrijeme, te doticanja jednog od najtežih zadataka u sveukupnoj borbi – promjenom svijesti, svakako je projekat prevencije maloljetničke delinkvencije „Odličan, 5+!“

Boris Cigler, direktor marketinške agencije Mark IN, jedan od pokretača projekta, objasnio nam je kako i zašto je iniciran, prekinut i ponovo nastavljen ovaj projekt.

Piše: Željka ŠULC

AI: Zašto je i kada pokrenut projekt  „Odličan, 5+“?

Cigler: Projekt  „Odličan 5+!“ pokrenut je od Udruženja građana Ju Jutsu klub „Zmajevi u BiH“ i u saradnji s agencijom Mark IN, a shodno Akcionom planu za implementaciju strategije protiv maloljetničkog prestupništva za BiH u Kantonu Sarajevo. Fokus projekta je na pripremi afirmativnih odgojno-obrazovnih projekata i njihova realizacija u saradnji s elektronskim medijima s obzirom na činjenicu da samo sistematski pristup može doprinijeti  rješavanju akutnog problema maloljetničke delinkvencije u Sarajevu, ali i drugim gradovima Bosne i Hercegovine.

Projekt je pokrenut s ciljem sistematskog pristupa samom problemu maloljetničke delinkvencije. Svjesni da prevencija zahtijeva sveukupnu društvenu aktivnost, pokrenuli smo projekt s namjerom da u afirmativnom kontekstu iskoristimo moć medija kako bi uticali na roditelje čija je uloga u borbi protiv ovoga problema možda i najbitnija, što do sada i nije bio slučaj.

Projekt je pokrenut u oktobru 2010. godine s jasnim ciljem: Pomoći u prevenciji maloljetničke delinkvencije.

AI: Šta Vas je ponukalo da pokrenete ovakav projekt?

Cigler:  Ubistvo Denisa Mrnjavca bilo je opomena da se nešto mora mijenjati kada je u pitanju ovaj problem. S obzirom na kompleksnost problema, neefikasnost države te nedostatak interesa institucija i pojedinaca koji su nadležni za to, mi smo odlučili pokušati dati svoj doprinos, prvenstveno znanjem i idejom, a pokazaće se i svojim resursima. Smatram da uopšte nije normalno da roditelji ne smiju svoju djecu puštati da se voze tramvajem, što je sada opravdana reakcija, a vjerujem da će uskoro biti upitno i šetanje ulicama. Bosna i Hercegovina gaji kulturu nasilja, a smatram da mediji mogu biti odličan način da budu pokretač promjena, ako ništa, konstantnim izvještavanjem o ovom problemu, ali i načinima kako se on može riješiti. Mediji igraju bitnu ulogu i svi smo pod njihovim uticajem, s tim da se kod nas komuniciraju pogrešne vrijednosti. Sjetite se vremena bivše Jugoslavije i propagande koja je bila aktivna – svi smo gledali partizanske filmove, kao djeca išli organizovano na prikazivanja, zašto ne primijeniti sličan princip kada je u pitanju komuniciranje pozitivnih vrijednosti, te u ovom slučaju edukacije putem medija?

Na kraju, ovo je djelomično i lični projekt, jer sam i sam znao biti u sličnim situacijama kao što je bio pokojni Denis, samo sam ja u školu znao nositi i bokser i nož  radi samoodbrane, što opet nije nikako normalno, a bio sam malo veći „mangup“ i imao više „raje“ nego lokalni mahalci i nasilnici. Na kraju, ako sam ja već morao prolaziti kroz sve to, nastojim napraviti ili doprinijeti stvaranju budućeg okruženja u kojem moje dijete kroz 10 godina neće morati prolaziti. Pragmatično, sebično, ali ispravno.

AI:  Na koji način je koncipiran projekt?

Cigler:  Projekt je zasnovan na produkciji i emitovanju kratke TV forme u okviru koje stručna lica, pod vodstvom pedagoga, kreiraju edukativni i informativni sadržaj namijenjen roditeljima, ali i svim drugim odraslim osobama.

Emisija je koncipirana iz dva dijela: u prvom dijelu emisije roditelji kroz intervju s pedagogom, prije svega, na jasan i koncizan način mogu dobiti odgovor na neke od najčešćih problema s kojima se mogu susresti prilikom odgoja djece. Drugi dio emisije rezervisan je za rubriku „Primjer za 5+“ u okviru koje se prezentuju sve one ideje, aktivnosti, koncepti, klubovi,  NVO-i i drugi koji na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovoga problema a do sada nisu dobijali dovoljnu pažnju medija.

AI: Kakav je značaj projekta „Odličan, 5+“?

Cigler: Veliki značaj ovakvog projekta je u tome što roditelji prvi put putem TV emisije mogu ostvariti interakciju sa stručnjacima koji će im pomoći u iznalaženju najboljeg mogućeg načina pristupa djetetu.

S obzirom na to da roditelji kojima je ovaj projekt namijenjen žive u tranzicijskoj zemlji koja je suočena s mnogim problemima, nije teško doći do zaključka da veliki broj roditelja nema niti vremena niti novaca za dodatne edukacijske programe kako bi poboljšali vlastite odgojne mjere te samim tim kod djeteta izgradili zdravu ličnost.

AI: Ko je do sada dao podršku projektu?

Cigler: U samom začetku projekt je naišao na podršku Općine Stari Grad i sve do sada to je i jedina podrška koju je projekt prevencije maloljetničke delinkvencije „Odličan, 5+!“ dobio.

Uslijed nedostatka sluha i konkretne finansijske podrške nadležnih institucija i vlasti koje su po vlastitom usvojenom Akcionom planu za prevenciju maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo bili dužni podržavati ga projekt je okončan  31. decembra 2010. godine.

Nakon mjesec dana od posljednjeg emitovanja, implementacija projekta nastavljena je 31. januara 2011. godine, ponovo (i isključivo) uz pomoć sredstava izdvojenih iz Općine Stari Grad. Do kada će trajati pitanje je, zasada do kraja ovog mjeseca, borimo se za naredni.

AI: Da li smatrate da možemo očekivati bolju sigurnosnu situaciju u BiH u narednih par godina i smanjenje broja maloljetnih prestupnika?

Cigler: Smatram da situacija može biti samo gora. Do sada je već evidentno, a i samim maloljetnicima jasno, da prolaze nekažnjeno i da država u svojoj neefikasnosti nema rješenje za njih. Smatram da je budućnost posebno zabrinjavajuća s obzirom a to da nekažnjeni maloljetni delinkventi mogu postati samo okorjeli kriminalci i mafijaši. Ako su sa 16 godina polijevali ljude benzinom i spaljivali, ubijali u tramvaju, mislim da se logično nameće zaključak šta će raditi sa 25 ili 30 godina ako se ne kažnjavaju ili ne rehabilitiraju. Možda zvuči pesimistično, no smatram da za neke od njih nema povratka, te smatram da je prioritet baviti se budućim generacijama – budućim srednjoškolcima, koji su sada osnovci. Raditi sada, ne za danas, nego za bolje sutra. Djeca se formiraju u zdrave ličnosti prvenstveno odgojem roditelja, ali i društvenim usmjeravanjima. Roditelji su nosioci tog procesa, ali i mediji koji utiču i na roditelje, te samu djecu. Nekada su djeca sanjala da budu vatrogasci, policajci, sada žele biti kriminalci, a kako i ne bi kada su to „primjeri uspjeha“ koji voze dobra auta, žive bolje živote, i na kraju krajeva su u medijima. Nigdje ne postoji da se kriminalci za kojima traga policija dopisuju preko medija i naslovnica časopisa kao što je kod nas bio slučaj.

Nadležne institucije nastoje se opravdati statistikama, no niko se ne bavi karakterom prestupništva. Smatram da je potpuno neprihvatljivo da se u gradskom prevozu potežu noževi, puca pištoljima, makar i jednom u godini. Da se radi o obračunima organizovanih kriminalnih grupa na nekim izolovanim lokacijama u gradu, mogao bih i razumjeti, ali ovako, na putu za posao možete stradati od metka – bez obzira na to vozili se autom ili u tramvaju.

Na prevenciji se radi vrlo malo, to jest nikako, stoga budućnost može biti samo gora, odnosno opasnija.

Neka ovo bude svojevrsni apel odnosno “alarm za uzbunu” nadležnim organima. Nadamo se da će ipak prepoznati značaj prevencije i naša nastojanja da održimo Projekt “Odličan, 5+”, zbog roditelja i djece kojima je to potrebno i, na koncu, zbog svih nas.