Atlantska inicijativa istražuje:
Problemi operativnog postupanja policijskih službenika u Zeničko-dobojskom kantonu

Nedavni štrajk policajaca u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) bio je povod detaljnijem istraživanju problematike operativnog postupanja policije na toj teritoriji. Osnovni zahtjev policajaca bio je povećanje plaća, ali bi naivno bilo smatrati da je to jedina prepreka za njihovo kvalitetnije djelovanje. Niz drugih pitanja relevantnih za efikasnije funkcioniranje policijskih službi (a samim tim i za sigurnost svih građana i njihove imovine) ostaje otvoreno: Kakva je materijalno-tehnička opremljenost policije? Mogu li policijske službe brojem ljudi odgovoriti ozbiljnijim zadacima? Kako se prisustvo kazneno-popravnog doma u gradu očituje na rad policije i na sigurnost? Ova i još neka pitanja nametnula su još jedno, osnovno: Jesu li građani koje štite policajci u ZDK-u sigurni?

Sarađujući sa službenicima policijskih uprava (PU Zenica, Visoko, Zavidovići i Tešanj), uvjerili smo se u njihova nastojanja da zaista budu servis građana i da daju svoj doprinos svakoj akciji koja bi mogla doprinijeti kvalitetnijem radu policijskih službenika. Ipak, mnogobrojni svakodnevni problemi, koliko god se činili banalnim, znatno otežavaju adekvatan odgovor na sve sigurnosne i kriminalne izazove. Potaknuti razmišljanjem o tome da je ukazivanje na problem(e) prvi korak ka njihovom rješavanju, u daljnjem tekstu ćemo izložiti samo one koje su s nama podijelili policijski službenici.

O kantonu

Geostrateški položaj ZDK-a (uzimajući u obzir veličinu, broj stanovnika te graničenje sa tri kantona s jedne i Republikom Srpskom s druge strane, kao i ukupnu dužinu putne komunikacije od 2.166,8 km, od čega 167,8 km magistralnih puteva, naročito magistralnog puta M-17 u dužini od oko 90 km) implicira kompleksnost teritorije u smislu održavanja povoljne sigurnosne situacije. Sam položaj kantona je, posmatrajući navedene parametre, veoma povoljan za vršenje različitih krivičnih djela, kao i kretanje osoba sklonih vršenju krivičnih djela i osoba koje se potražuju. U nadležnosti MUP-a ZDK-a je šest policijskih uprava i 14 policijskih stanica u 12 općina.[1]

{artsexylightbox} zedokantonPodručje ZDK-a poznato je i po velikim kompanijama koje su zbog poznatih razloga ili prestale s radom ili rade znatno smanjenim kapacitetima, što, između ostalog, u vremenima loše ekonomske situacije uzrokuje povećan stepen imovinskog kriminaliteta.

U kantonu, tačnije u Zenici, smješten je jedini kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa, što predstavlja još jednu prijetnju sigurnosti građana na tom području. Korištenje pogodnosti izlaska pritvorenika iz KPZ-a Zenica predstavlja povećanu prijetnju sigurnosti ljudima i imovini na ovom području. S jedne strane, radi se o osobama koje ne prezaju od imovinskog kriminaliteta, sigurnim u svoje vještine i uvjerenim kako će to što se nalaze u pritvoru otežati policijsku istragu. Osim toga, one predstavljaju prijetnju za čuvare, druge zaposlenike KPZ-a i njihove porodice. Prije nekoliko mjeseci zapaljen je automobil jednog čuvara, a osumnjičeni su upravo pritvorenici. Rješenje bi moglo biti u korištenju GPS narukvica, ali u ovom trenutku to nije primarni interes nadležnih. „To je neminovnost. Mi bismo bili sretni da taj zavod nije ovdje i da nije u gradu. Mi moramo voditi veliku brigu o tome s obzirom na broj osuđenika koji se tamo nalaze. Računamo i na to da ti ljudi po zakonu imaju pravo na korištenje pogodnosti, da jedan broj tih ljudi svaki vikend izlazi. Često imamo slučaj da neko izađe, izvrši krivično djelo i vrati se u zatvor, a mi ponovo istražujemo ko je počinilac. Nama je to veliki problem, jer su to potencijalni izvršioci svih krivičnih djela“, istakao je Admir Gazić, načelnik PU Zenica.

Navedene, ali i druge okolnosti govore o obimu poslova policijskih službenika u ZDK-u. Problemi s kojima se susreću su brojni.

Koliko košta sigurnost?

„Svake budžetske godine, u skladu s usvojenim planom, vrši se nabavka i kupovina opreme za potrebe Uprave policije. Te aktivnosti su značajno reducirane s obzirom na ekonomsku krizu koja je obilježila protekle godine, ne samo u BiH nego i u svijetu. U kontekstu navedenog, naše opremanje je vršeno u skladu s mogućnostima i u skladu s programima štednje koje je donijela Vlada ZDK-a. Naravno da smatram da samo dobro obučena i opremljena policija može odgovoriti na postavljene zahtjeve, pa se nadam da će s blagim poboljšanjem ekonomske situacije naši poslodavci prepoznati značaj ovih aktivnosti i inicirati nove projekte opremanja i obuke policijskih službenika“, naglasio je komesar Fahrudin Bečirović.

Lista potreba policijskih uprava odnosno policijskih službenika je duga. Sredstva u budžetu za ovu namjenu – ‘kratka’. Ali niko se mnogo ne žali. Ponešto smo ipak uspjeli saznati iz razgovora s komesarom i načelnicima.

Kao što su nam kazali naši sagovornici, oprema kojom raspolažu uglavnom je kvalitetna. Ali nema je dovoljno. Ovdje govorimo o opremi koju policijski službenici koriste svakodnevno: o uniformama, košuljama, cipelama, kabanicama… Neke od ovih problema mogli bismo nazvati banalnim, ali posljedice koje proizvode nisu takve. Policijski službenici nemaju veći broj službenih košulja koje bi mogli često mijenjati, pa one koje imaju ubrzo budu u lošem stanju. Imaju po jedan par ljetnih i zimskih cipela. Raspolažu jednim činovima, koje su obavezni stalno nositi, pa ih ‘prebacuju’ s jakne na košulju, s jedne košulje na drugu, tako da oni vrlo brzo izgledaju ‘istrošeno’. Kabanice koje duže ne služe svrsi. Sve ovo doprinosi da policijski službenik ne izgleda reprezentativno, ili da se, s druge strane, teže fokusira na svakodnevne zadatke. Sredstva iz budžeta ne omogućavaju Upravi policije da osigura veće količine te opreme. Također, kompliciranost javnih nabavki doprinosi ovom problemu.

Sredstva veze i pokrivenost područja brzom vezom je sljedeći problem. Ovaj problem se razlikuje od uprave do uprave. U PU III pokrivenost je loša i veza ima slabu čujnost. Ovaj problem ide čak dotle da policijski kanali na ovom području često nisu u funkciji. A imajući u vidu činjenicu da su policiji veze važne kao i oružje, uviđamo o kakvom se problemu radi. Ipak, on nije prisutan na području cijelog kantona. U ovom segmentu se javlja još jedan problem. Sve organizirane kriminalne grupe koriste sredstva veze. Ovo nam je potvrdio i načelnik PU I. „Mi smo kod izvršilaca krivičnih djela pronalazili motorole kojima su evidentno praćeni naši kanali. Nije isključeno da bi se mogla uložiti dodatna sredstva u zaštitu naših kanala“, rekao je Gazić. Načelnik nam je pojasnio da su ove motorole bile u posjedu automafije.

Iako se kontinuirano ulaže u ovu opremu, ona nema dug vijek trajanja. Motorole i stanice koje koristi policija su 24 sata dnevno aktivne, pa je razumljivo što ne traju dugo. Na ovaj problem nam je ukazano i u PU Visoko, gdje problem predstavlja brzo pražnjenje baterija motorola.

Bilo bi korisno više ulagati u ovaj segment opreme budući da je to od izuzetnog značaja za svakodnevni rad policije. S tim su se složili gotovo svi naši sagovornici. „Potrebe za određenim MTS-om su uvijek prisutne. Ovdje posebno mislim na kompjutersku opremu“, istakao je načelnik PU Zavidovići. Načelnici drugih policijskih uprava spomenuli su nam da su imali donacija u informatičkoj opremi, koja im svakako dobro dođe, ali nije dovoljna. I u ovu oblast Uprava policije ulaže u skladu s mogućnostima.

Mogućnosti koje pruža savremena informatička oprema su nemjerljive. Specijalizirani programi za policiju značajno olakšavaju rad. Također, upotreba interneta, ogromnog izvora podataka i sistema za njihovu razmjenu, predstavlja posebnu prednost i apsolutni imperativ u današnjem vremenu. Opremljenost računarskom opremom, nažalost, nije na zavidnom nivou u posjećenim policijskim upravama.

Edukacija kadrova je još jedan od problema. Bilo koja oblast individualne i društvene djelatnosti bez kontinuirane edukacije osuđena je na prosječnost. Ako je ta djelatnost od izuzetnog društvenog značaja, kao što policijska jest, prosječnost je porazna. „Fali nam obuke za naše službenike. Obuke nikad dosta, naročito za mlađe kadrove. U svakoj policijskoj upravi bi trebalo opremiti po jednu učionicu, gdje bi se mogla organizirati predavanja o raznim stvarima potrebnim za svakodnevni rad policijskih službenika. Pokazati primjere rješavanja tačke situacije, terorizma… Trebalo bi nabaviti stručne literature, koju bi mogli koristiti policijski službenici“, predlaže Ramović, načelnik PU Visoko. „Ulaganja u opremu i sredstva rada su rješenje za operativne probleme, kao i odgovarajuća (kvalitetnija) i kontinuirana edukacija“, složio se i Klinčević, načelnik PU Zavidovići.

U ovom trenutku policijski službenici u ZDK-u nemaju stalnu, obaveznu fizičku obuku. Naime, prostor za ovu vrstu obuke ne postoji, a izgradnja ovakvih prostora u ovim okolnostima nije moguća. Vježbe gađanja obavljaju se jednom godišnje, ili i rjeđe. Vježba podrazumijeva osam hitaca, tri probna i pet u metu. Rezultati koje ostvari policajac nisu bitni (pozitivni ili negativni – ne povlače posljedicu!).

Bilo bi korisno organizirati predavanja, seminare i radne stolove za policijske službenike, slaže se većina naših sagovornika. Također, opremanje stručnih biblioteka u prostorijama policijskih uprava bez sumnje bi dalo rezultate. Prva pretpostavka za dobar rad u policijskoj službi je kvalitetna biblioteka, naglašava se u stručnoj literaturi za policijski menadžment. Veća ulaganja u obuku i edukaciju moraju predstavljati prioritet nadležnima. Izazova u policijskom poslu je sve više i sve su raznovrsniji. Način da policijski službenici preveniraju krivična djela, koja imaju sve raznovrsniju fenomenologiju, jest i obuka i edukacija.

Umjesto kraja – početak

Ovo su samo neki od problema s kojima se susreću policajci i koji im otežavaju svakodnevni operativni rad. Mnogih problema se nismo ni dotakli. Ipak, neophodno je kazati da, i pored nezahvalnog položaja policijskih službenika ovog kantona (a situacija nije puno bolja ni u drugim kantonima, osim, eventualno, u Kantonu Sarajevo), policija ZDK-a ima zavidne rezultate rada. I pored problema, koji ne idu u prilog policijskom djelovanju, ozbiljnost u pristupu poslu ovih ljudi uočili smo i sami. Saradnja s Upravom policije kantona i komesarom Bečirovićem, dobitnikom Srebrene policijske značke i Zlatne policijske značke, ali i drugih priznanja, bila je izuzetna.

Osnovni cilj ovog teksta zasigurno je bio ukazati na teškoće s kojima se policijski službenici susreću radeći poslove od izuzetnog značaja, a ne kritizirati ih. Upravo zbog toga je bitno naglasiti (još jednom) da prvi korak – identifikacija problema, treba predstavljati podsticaj za rješenje. To znači da policiji ZDK-a treba omogućiti uslove u kojima će postizati i bolje i zavidnije rezultate. Kraj ovog teksta ne smije biti kraj priče. Priča, ali i rad, ovdje tek treba početi.

Pripremio: Senad Omerašević[1] Podaci dobijeni u razgovoru s komesarom Uprave policije ZDK-a Fahrudinom Bečirovićem.