Zvanično je:

Pitanje prebacivanja imovine za buduće korištenje unutar OSBiH na državu nije riješeno, ali se iz NATO-a nadaju da će se stvoriti bolja klima za postizanje sporazuma nakon izbora u BiH.

“Uslov koji je NATO postavio za pokretanje Akcijskog plana za članstvo (MAP-a) za Bosnu i Hercegovinu nije ispunjen”, izjavio je glasnogovrnik Štaba NATO-a u Sarajevu Derek Chappell. “Još nije postignuto rješenje spornog pitanja prenosa imovine za buduće korištenje unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na državu. Sigurni smo da će u mirnijoj klimi nakon izbora biti moguće postići napredak u rješavanju ovog pitanja, ali Godišnji nacionalni program (ANP) za BiH neće početi u septembru 2010.”, potvrdio je Chappell.

“Uprkos ovom kašnjenju u aktiviranju MAP-a, svi bi trebalo da razumiju da će se brojni programi saradnje, razvoja i transformacije koje Štab NATO-a u Sarajevu već provodi u okviru Individualnog partnerskog akcionog plana (IPAP-a) nastaviti. Do eventualnog aktiviranja MAP-a neće biti usporavanja tempa razvoja Oružanih snaga s ciljem pristupanja NATO-u”, rekao je Derek za Atlantsku inicijativu.