Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) u Butmiru

Prvi u regiji

NATO je u aprilu ove godine akreditirao tri kursa u PSOTC centru kao NATO selected kurseve. Šta to znači za Centar, ali i za odnose Bosne i Hercegovine sa Sjevernoatlantskim savezom, za Atlantsku inicijativu je govorio pukovnik Hazim Hodžić, instruktor u PSOTC-u

Pripremila: Jasna Pekić

hodzic{artsexylightbox}Centar za obuku i podršku mirovnim operacijama (PSOTC) u Butmiru i Ministarstvo odbrane BiH predstavili su nedavno tri kursa koji su stekli NATO akreditaciju. Javnost su o ovom uspjehu PSOTC-a informirali general-major Rizvo Pleh, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OSBiH za operacije, pukovnik John Andreas Olsen, zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu, i brigadir Kenan Dautović, komandant Centra.

Riječ je o Međunarodnom kursu štabnih oficirskih vještina (ISOSC), Kursu za štabne podoficire za operacije podrške miru (PSOSNCOC) i Orijentacijskom kursu o protupobunjeničkim operacijama. Za NATO centre za obuku (kakav je i PSOTC) postoje tri nivoa akreditacije. Prvi i najniži stepen akreditacije su NATO listed kursevi, a mogu ga dobiti kursevi koje drže zemlje nečlanice NATO-a. Drugi stepen su NATO selected kursevi, koji se u rijetkim situacijama daju i zemljama nečlanicama NATO-a (kao što je u ovom slučaju BiH), i koji sa sobom nose veći stepen ozbiljnosti i priznanja. Takvi kursevi su praćeni od NATO-a i učesnicima omogućuju toliki stepen profesionalizacije koji će ih pripremiti za NATO misije. Treći i najviši stepen su NATO approved kursevi, koji se dodjeljuju zemljama NATO-a.

PSOTC namjerava akreditirati i svoje druge kurseve. Nedavna akreditacija nije samo doprinos PSOTC-u, već i Oružanim snagama BiH, koje su pokazale veliku spremnost da i u budućnosti obavljaju mirovne misije.

Centar za obuku i podršku mirovnim operacijama, kao multinacionalni projekt 18 država (Austrija, Bosna i Hercegovina, Danska, Finska, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Holandija, Norveška, Njemačka, Poljska, SAD, Srbija, Švicarska, Švedska, Turska i Velika Britanija), osnovan je 2003. kako bi pružio profesionalnu obuku za novu generaciju vojnika i pripadnika sigurnosnih struktura radi jačanja uspostavljanja uže saradnje kako između zemalja partnera tako i civilno-vojnih struktura unutar Bosne i Hercegovine. Inicijativu za uspostavljanje PSOTC-a pokrenula je Velika Britanija. Od 2013. vođenje Centra bi trebalo da preuzme Bosna i Hercegovina.

 

PSOTC je dobio NATO selected akreditaciju za svoja tri kursa. Možete li nam objasniti šta ova akreditacija zapravo predstavlja?

NATO selected kursevi mogu biti akreditirani i u zemljama koje nisu članice NATO-a. Ipak, bitno je napomenuti da su kursevi koji su akreditirani ovdje u PSOTC centru prvi akreditirani u regiji. To znači da je NATO priznao i u skladu s tim i certificirao kvalitet našeg rada.

Prvi akreditirani kurs je ISOSC (International Staff Officers Skills Course), koji je održan od 6. juna do 1. jula ove godine. Za 2011. to je bio prvi NATO selected kurs koji smo imali, na kojem je učestvovalo 19 pripadnika Oružanih snaga BiH i 14 međunarodnih učesnika. Svrha tog kursa je da pripremi mlađe oficire, kapetane za odlazak u bilo koju misiju podrške miru. Dakle, ovaj kurs daje opća znanja i vještine, ne za konkretnu poziciju već šireg spektra. Nakon završenog kursa, ako njegovi polaznici odu u mirovnu misiju na konkretnu poziciju, naprimjer logistika ili operacije civilno-vojne saradnje, tada imaju potrebe za dodatnom, specifičnijom obukom za obavljanje te funkcije.

 

Ko su predavači?

psotc_logo– Na svim našim kursevima trudimo se da imamo međunarodne predavače, što znači da instruktori dolaze na samo iz OSBiH nego i iz regije i svijeta. Ove godine smo imali instruktore čak iz Čilea. Mi se trudimo da ispunimo minimum, da učestvuju predstavnici NATO-a, kao naši predavači, ali i da vanjski evaluatori prate kurseve i daju savjete. Ostali centri koji su partneri i koje također pozivamo su Naval Postgraduate School iz SAD-a, a od domaćih Fakultet kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Uključujemo i Parlamentarnu skupštinu BiH, čiji predstavnici dolaze kako bi govorili o izgradnji integriteta, ljudskim pravima, kodeksu ponašanja, parlamentarnom nadzoru nad Oružanim snagama BiH… Pozivamo i kolege iz regije, kao što je Centar za obuku hrvatskih oružanih snaga za mirovne operacije.

 

Recite nam više i o druga dva kursa.

– Drugi kurs je za štabne podoficire za operacije podrške miru. On traje sedam sedmica, a cilj je da omogući starijim štabnim podoficirima da steknu vještine koje će ih osposobiti da podrže funkcioniranje osoblja na nivou bataljona ili brigade u međunarodnom okruženju.

 

Znači li to da oni stječu menadžmentske vještine?

– Kurs za početak obezbjeđuje određene IT vještine, pa onda se prelazi na osnovne vještine poput pisanja, prezentiranja itd. Ovo su osnovne osobine koje moraju svi u vojsci znati. Mi nudimo i vještine planiranja, koje oficiri koriste u planiranju operacija. Ali, baš zato, kao što već sam rekao, NCO-i su tu da bi podržali funkcioniranje osoblja, a oficiri su zaduženi da vode planiranje operacija, dok je osoblje NCO-a u službi podrške oficirima. Dakle, nudimo alate planiranja. Nakon toga rade se i praktične vježbe.

 

Je li ovaj kurs u planu za ovu godinu ili se već desio?

– Da, održan je u martu i aprilu ove godine. Akreditacija se desila baš pri kraju kursa. Ako se vratimo na samu svrhu ovog kursa, on vam omogućava da radite u međunarodnim uslovima. To znači, u bilo kojoj UN, NATO misiji podrške miru i drugim misijama. Ovaj kurs je razvijen na osnovu iskustva naših oficira u operacijama u Afganistanu. Tamo su naši instruktori imali priliku da rade sa nacijama koje su uključene u NCO, kao što su Velika Britanija i Danska. Ovaj kurs je jedinstven u regiji i privukao je veliki interes.

Sljedeći kurs je COIN kurs (Counterinsurgency Course), koji je također razvijen na osnovu našeg iskustva i zajedničkog učešća s britanskim i danskim kontingentom u Helmandu, ali i na nedavnim ISAF uputama za komandire. Svaki pripadnik koji dolazi u okruženje mirovne misije treba imati osnovne vještine u borbi protiv pobunjeničkih akcija. Takvo znanje postaje preduslov za oficire koji odlaze u ISAF misiju. COIN kurs traje sedam dana, a cilj mu je da omogući oficirima razumijevanje historije pobuna i primjera borbe protiv njih, kao i da shvati koncepte koji se koriste u raznim sadašnjim protupobunjeničkim operacijama. Ovaj kurs će biti održan najesen ove godine u PSOTC centru, a već imamo pozive iz Albanije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije da održimo isti kurs kod njih u 2011. i prvoj polovini 2012.

 

Jesu li pripadnici OSBiH, koji su u drugoj rotaciji poslani u ISAF misiju prije nekoliko mjeseci, učestvovali na ovom kursu?

– Da, mi smo održali ovaj kurs pripadnicima OSBiH koji su odlazili u ISAF, ali i ostalim vojnicima iz regije.

 

PSOTC je nedavno potpisao pismo namjere s Ministarstvom sigurnosti BiH i agencijama, čime je proširio okvir svojih aktivnosti i na ove državne službenike. Kakve to nove obaveze donosi za Centar?

– Desetog juna ove godine potpisali smo pismo namjere s Ministarstvom sigurnosti BiH kako bismo proširili saradnju u smislu obezbjeđenja mjesta i prostora u našim kursevima, kao i kreiranje novog kursa koji će biti okrenut civilima i policiji. Pismo namjere je u suštini okvirni dokument koji potvrđuje sve što smo dosad uradili na obezbjeđenju prostora u našim kursevima za njihove službenike. Ovo pismo je u skladu s UN-ovom filozofijom integriranih UN misija. Dakle, sada nema više UN misije s vojskom samo jedne zemlje ili jednom civilnom i policijskom strukturom. Ako obratite pažnju na današnje UN misije, sve su one kompleksne, opsežne i integrirane. Zato PSOTC centar pozdravlja UN-ov integrirani koncept. Bez obučenog osoblja, u praksi može doći do poraza.

Kada govorimo o budućoj saradnji s Ministarstvom sigurnosti, nedavno smo imali sastanak na kojem smo prodiskutovali o zajedničkim vježbama u kojima učestvuju policija, vojska, civilni službenici, što će dovesti do prave integrirane i kompleksne atmosfere i pristupa u našim treninzima. Također smo odlučili da imamo dvosedmični CIVPOL (UN Civilna policija) kurs, koji će biti organiziran i vođen od PSOTC-a, a zajedno izveden. Instrukcije će biti iz Ministarstva sigurnosti i PSOTC-a, ovdje u prostorijama PSOTC-a. To će biti naš prvi kontingent civilne policije koji će biti treniran u BiH, u pripremama za UN misije. Planiran je za početak 2012.

 

Hoće li kurs biti otvoren samo za policiju?

– Bit će dostupan civilnim policijskim službenicima. Pošto je to pilot-kurs, želimo ga testirati na adekvatnoj publici, a nakon toga u 2013. bit će otvoren i za druge učesnike.