Povećanje bh. kontingenta na Kipru

Rame uz rame s policajcima iz svijeta

Razgovarao: Senad Omerašević

Još do jučer smo bili zemlja koja je nasušno trebala angažman međunarodnih mirovnih misija. Pripadnici mirovnih snaga iz cijelog svijeta su dolazili u Bosnu i Hercegovinu nudeći svoja znanja i vještine kako bi ljudima na ovom prostoru pružili tako dugo iščekivanu sigurnost. Danas su sigurnosne institucije i agencije u Bosni i Hercegovini dostigle takve standarde i razvile takve kapacitete da i sami učestvujemo u misijama širom svijeta. Do sada su bh policajci učestvovali na UN mirovnim misijama u Istočnom Timoru, Liberiji, Sudanu i Kipru, gdje naš kontingent daje puni doprinos u ispunjavanju postavljenih ciljeva.

Nedavno je iz Ministarstva sigurnosti BiH saopćeno kako je odlukom Glavnog štaba Mirovnih operacija Ujedinjenih nacija Bosni i Hercegovini odobreno povećanje kontingenta za još tri policijska službenika na Kipru.

„Imajući u vidu zahtjevnost ove mirovne misije i činjenicu da se naši policijski službenici u misiji nalaze s policijskim službenicima Republike Italije, Irske, Australije, Hrvatske i drugih, potrebno je istaći da je ovo još jedan dokaz u nizu o osposobljenosti, efikasnosti i profesionalnosti bosanskohercegovačkih policajaca u obavljanju međunarodnih obaveza. Raduje me i vijest da će šef bosanskohercegovačkog kontingenta Miroslav Milojević uskoro biti promoviran na visoku poziciju u kontingentu misije na Kipru“, rekao je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović nakon odluke o povećanju bh. kontingenta na Kipru.

Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH u julu 2011. prisustvovali su dodjeli ordena zasluge koji su uručeni bosanskohercegovačkim policajcima Amiru Kasapoviću i Dušku Simiću. Tom prilikom je i ispunjena spremnost za povećanje broja policijskih službenika iz Bosne i Hercegovine u mirovnoj misiji na Kipru.

 

Patroliranje zonom razdvajanja

MilojevicdobarPosebna znanja, vještine i profesionalnost iskazuje naš Miroslav Milojević, koji vrši i funkciju zamjenika šefa policijske komponente mirovne misije UN-a na Kipru. On u razgovoru za Atlantsku inicijativu kaže da su zadaci misije UN-a na Kipru određeni rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i odnose se na sprečavanje obnavljanja sukoba između dvije strane, na održavanje statusa quo u zoni razdvajanja, uspostavljanje reda i zakona te vraćanje na stanje prije izbijanja sukoba. Još od 1960, kada je Kipar stekao svoju nezavisnost od Velike Britanije, grčki i turski Kiprani su u sukobu za teritoriju ovog otoka. Mirovna misija UN-a na Kipru je prisutna još od 1964., a danas ima i aktivnu ulogu u posredovanju prilikom pregovora lidera dviju zajednica na Kipru – grčke i turske, na postizanju trajnog rješenja za Kipar.

 

Kakva je uloga bh. kontingenta u ispunjavanju zadataka Misije?

– Zadaci bosanskohercegovačkog policijskog kontingenta su određeni mandatom misije. U praksi, policajci bh. kontingenta aktivno učestvuju u patroliranju u zoni razdvajanja s ciljem kontrole eventualnog pristupa civila tom području, izvršavaju zadatke humanitarnog karaktera, izražavanja vjerskih sloboda, izdavanja dozvola za pristup zoni razdvajanja, a jedan dio se nalazi u rukovodnoj strukturi policijskog dijela misije.

 

Kakva je sigurnosna situacija na Kipru sada?

– Bezbjednosna situacija na Kipru u ovom momentu je na izrazito visokom nivou i bezbjednosne procjene ukazuju na to da neće dolaziti do pogoršanja u narednom periodu.

 

Koliko je naših pripadnika trenutno u misiji, koji su im svakodnevni zadaci i kakvi su uslovi za rad?

– Trenutno bosanskohercegovački policijski kontingent na Kipru ima osam pripadnika. Njihovi svakodnevni zadaci se odnose na patroliranje u zoni razdvajanja s ciljem kontrole eventualnog pristupa civila u istu, na rješavanje određenih zadataka humanitarnog karaktera, poput posjeta nacionalnim manjinama na teritoriji pod kontrolom druge nacionalne većine, omogućavanja izražavanja vjerskih sloboda, poput posjeta vjerskim objektima u vrijeme vjerskih praznika, na postupak izdavanja dozvola za kontrolisani pristup zoni razdvajanja s ciljem pristupa civila njihovoj imovini, a određen broj pripadnika izvršava rukovodne poslove u strukturi policijskog dijela misije.

 

Dostojno predstavljanje BiH

Odabrani ste za šefa bh. kontingenta, a čeka Vas još jedna promocija na Kipru. Kako sve to doživljavate?

– Ja se trenutno nalazim na poziciji zamjenika šefa policijske komponente mirovne misije na Kipru. U toku je postupak izbora novog šefa policijske komponente misije jer dosadašnji tu dužnost napušta krajem oktobra ove godine. Moj eventualni izbor na tu poziciju bi bio moj ogroman lični i profesionalni rezultat, a naravno to bi bio ogroman uspjeh i za moju porodicu, kao i za Ministarstvo unutrašnjih polova Republike Srpske, koje me je poslalo kao svog predstavnika u ovu mirovnu misiju. Moj izbor na poziciju zamjenika šefa policijske komponente misije je bio takođe ogroman uspjeh koji je prepoznat od MUP-a RS, zbog čega mi je ministar unutrašnjih poslova RS-a Stanislav Čađo u februaru ove godine dodijelio priznanje MUP-a RS “Srebreni znak policije”. To je veliki podstrek za postizanje još većih rezultata u misiji i na taj način dostojno predstavljanje moje policijske organizacije i Bosne i Hercegovine. Takođe želim da naglasim da mi je najznačajnija podrška moje porodice, naročito supruge Zorice, bez koje zasigurno ne bih ostvario dosadašnji uspjeh, a nadam se i budući.

 

Imaju li policijski službenici iz BiH kapacitete da ispunjavaju međunarodne obaveze kvalitetno i efikasno kao i njihove kolege iz država EU?

–      Mislim da policijski službenici iz Bosne i Hercegovine imaju apsolutno sve preduslove za kvalitetno i efikasno izvršavanje svih međunarodnih obaveza potpuno ravnopravno sa kolegama iz država EU, ali i iz drugih država u svijetu.