General Brieger preuzeo komandovanje EUFOR-om

Sačuvati mir i stabilnost sa sve manje vojnika

Pripremio: Daniel Omeragić

primopredaja_komande_nad_eufor-sgb8{artsexylightbox}General-major austrijskih oružanih snaga Robert Brieger preuzeo je 6. decembra 2011., na svečanosti u Kampu Butmir, komandovanje EUFOR-om od svoga sunarodnjaka generala Bernharda Baira, koji je na čelu Evropskih snaga u Bosni i Hercegovini proveo protekle dvije godine.

Mandat generala Briegera bit će obilježen novim zadaćama. Glavni posao će biti obuka i podizanje kapaciteta Oružanih snaga BiH (OSBiH), ali i izgradnja rezervnih snaga koje će biti smještene izvan BiH i na raspolaganju EUFOR-u u eventualnim kriznim situacijama. Iz godine u godinu prisutan je trend smanjenja broja pripadnika EUFOR-a. Kada je general Bair preuzeo 2009. komandovanje EUFOR-om, Evropske snage u BiH su imale oko 2.500 pripadnika. Danas ih je ostalo 1.200. Komandant EUFOR-ove operacije ALTHEA, general sir Richard Shirreff, najavljuje da će taj broj najvjerovatnije biti prepolovljen.

 

Pomoć u obuci OSBiH

Zanimljivo je njegovo viđenje budućeg angažmana EUFOR-a:

– Brojnost snaga EUFOR-a se smanjila i nastavit će se smanjivati. Dio razloga za to je poboljšanje sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, tako da je evolucija ove operacije u smislu njenog oblika i veličine ispravna. Meni je, kao operativnom komandantu, obaveza da se pobrinem da ova operacija ostane relevantna i da nastavi pružati odgovarajući nivo osjećaja sigurnosti u BiH. Moja procjena je da to možemo postići s manjom misijom, a vidjet ćete narednih mjeseci da će se i sam njen fokus okretati sve više ka izgradnji kapaciteta i obuci OSBiH. Ovo je sve povezano s pomaganjem poboljšanja sposobnosti i profesionalizama OSBiH, što će za rezultat imati povećanje stabilnosti u BiH.

Potom je Shirreff kazao da postoje još dva veoma važna elementa nove organizacije.

– Prvo, zadržat ćemo vrlo sposobnu matricu za održavanje pregleda situacije raspoređenu širom BiH, jer je od izuzetne važnosti da na vrijeme budemo obaviješteni o promjenama ili eventualnim kriznim situacijama. Moja procjena je da ovo možemo uraditi sa znatno smanjenim snagama. Sada ne bih ovdje da spominjem neke cifre, ali recimo da bi to bilo otprilike sa polovinom snaga od onog što trenutno imamo u zemlji. Ovdje je važna napomena da moramo imati veoma sposobne, vjerodostojne rezervne snage, koje su u stanju izuzetno brzo odgovoriti na ma koju kriznu situaciju u BiH, brzo se rasporediti i pomoći vlastima BiH da održe sigurno i stabilno okruženje. Sada razgovaramo sa zemljama članicama EU-a o tome koliki angažman je svaka od njih spremna ponuditi u okviru takve misije. Na kraju, opet će na meni biti da dam procjenu da li je konačni rezultat takvih razgovora misija koja može da se provede i koja je vjerodostojna, mada bih s ove tačke gledišta rekao da stvari idu u tom pravcu da je to realistična opcija koju imam namjeru da predstavim višim instancama u okviru EU-a – rekao je Shirreff.

I na samoj ceremoniji govorio je o budućem pravcu djelovanja EUFOR-a, ali i o razočarenjima zbog neformiranja novog Vijeća ministara BiH:

– Podrška EU-a operaciji ALTHEA nastavit će se i evoluirati kako bi se doprinijelo rastućoj stabilnosti u BiH. No, ipak razočaravajuće je što ne vidimo politički napredak u BiH, a to ometa napore ka euroatlantskim integracijama. Kao i svi, i ja želim vidjeti kako se strane misije u BiH završavaju, ali mi ćemo otići samo onda kada bude postignuto političko rješenje prihvatljivo svim stranama i koje ne ugrožava stabilnost regiona. Kako bi podržao postizanje političkih ciljeva, EUFOR će se promijeniti. Zajedno sa specijalnim predstavnikom EU-a i šefom Delegacije EU-a u BiH, ambasadorom Peterom Sorensenom, mi smo odlučni da djelujemo u okviru sveobuhvatnog plana kako bismo pomogli BiH da ispuni zahtjeve euroatlantskih integracija. Naši partneri u NATO-u i OSCE-u, kao i partneri u okviru bilateralne saradnje, pomoći će u izgradnji kapaciteta u državnim institucijama, a EUFOR će naročito biti od pomoći OSBiH u razvijanju modernih snaga sposobnih da provode operacije, rame uz rame, s euroatlantskim institucijama.

 

Suverena i ujedinjena zemlja

primopredaja_komande_nad_eufor-sgb12Ambasador Sorensen, koji se u Butmiru obratio i uime visoke predstavnice EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, ponovio je da EU ostaje u potpunosti predana evropskoj perspektivi BiH. Dokaz za to je ojačano prisustvo EU-a u BiH, što uključuje Delegaciju EU, specijalnog predstavnika EU te misije pod okriljem zajedničke odbrambene i sigurnosne politike.

– Mi svoju podršku pružamo uz jasnu predanost teritorijalnom integritetu BiH kao suverene i ujedinjene zemlje. Operacija ALTHEA i dalje igra važnu ulogu u BiH. EU je u više navrata potvrdila da je operacija ALTHEA ključni dio ukupne strategije i prisustva EU-a u BiH. U tom smislu Vijeće je u oktobru odlučilo da produži prisustvo EUFOR-a i misija će nastaviti pružati izvršnu vojnu podršku naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. I Vijeće sigurnosti UN-a je u novembru produžilo izvršni mandat operaciji ALTHEA za još jednu godinu. Ovo su važne odluke, jer ALTHEA nastavlja djelovati kao stabilizirajući i faktor odvraćanja od povratka konfliktima i nasilju – kazao je Sorenesn.

Predajući komandu nad EUFOR-om, general Bair je kazao kako je zbog njene historije BiH kompleksno i politički osjetljivo mjesto za komandovanje međunarodnim vojnim snagama.

– Kao komandant uvijek sam se trudio da pokažem jaku predanost EUFOR-a ljudima Bosne i Hercegovine. U tom smislu za mene je bilo važno sljedeće: EUFOR je doprinio sigurnom i stabilnom okruženju kako bi se omogućili normalni uslovi života u skladu sa standardima EU-a. Ojačao je kapacitete OSBiH kroz napore na obuci, a u skladu s najboljom međunarodnom vojnom praksom. EUFOR je imao relevantan i pozitivan utjecaj u civilnim aspektima života ove zemlje stavivši na raspolaganje, naprimjer, svoje zračne kapacitete za operacije potrage i spašavanja i druge projekte. Za mene je od posebne važnosti bilo da EUFOR gleda prema budućnosti i koristi svoja sredstva kako bi se mladi ljudi iz različitih etničkih grupa zbližili – rekao je Bair, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da EUFOR uživa široku podršku među stanovništvom BiH i poštovanje svih naroda.

Bair je odao počast i Oružanim snagama BiH „s kojima smo se kroz napore na izgradnji kapaciteta i obuci zbližili i koje poštujemo kao partnera“.

– OSBiH svjedoči o tome šta se u ovoj zemlji može postići kroz ujedinjen pristup i predstavlja primjer koji bi svi trebali slijediti. Naročito zahvaljujem mom dragom prijatelju, general-pukovniku Miladinu Milojčiću, načelniku Zajedničkog štaba OSBiH, na poučnoj i vrijednoj saradnji s EUFOR-om. Želim izraziti najdublju zahvalnost i poštovanje mojim ljudima u EUFOR-u. Pripadnici EUFOR-a dolaze iz 25 različitih zemlja. Ove multietničke, multikulturalne, ali ujedinjene snage, bile su u svakom trenutku spremne odgovoriti na ma koju prijetnju sigurnom i stabilnom okruženju i na svaki mogući način pomoći lokalnim vlastima – kazao je on.

 

Rezervne snage

Izazovi s kojim se EUFOR suočava, svjestan je i novi komandant EUFOR-a general Brieger, tiču se korištenja sve manjih resursa kako bi se dao vjerodostojan doprinos sigurnom i stabilnom okruženju. Prema njegovim riječima, sposobnost za djelovanje vojnim sredstvima mora biti i bit će zagarantirana, a tu će rezervne snage igrati sve važniju ulogu.

– Potpuno sam svjestan odgovornosti koju imam za sve svoje vojnike i civilno osoblje. Komandovanje vojnicima iz 25 zemalja zahtijeva visok stepen kulturološke svijesti kako bi EUFOR uspješno mogao izvršavati svoje misije i zadatke. Zbog toga želim odati počast svim zemljama učesnicama i njihovim vojnicima koji su spremni dati doprinos evropskoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici u ovom dijelu Evrope. Tražim od vojnika i civila osoblja EUFOR-a da ustraju u predanosti miru i sigurnosti u ovoj predivnoj zemlji. Svi građani BiH zaslužuju naše poštovanje i nepodijeljenu predanost. EUFOR vidim kako nastavlja pomagati napredak na miroljubivom putu prema multietničkoj, demokratskoj BiH, u okviru euroatlantskih struktura – kazao je Brieger.

Danas su austrijske oružane snage najbrojnije u sastavu EUFOR-a sa 350 vojnika i odmijenile su dio prisustva vojnika iz Italije i Španije, koji su zbog podrške misiji ISAF u Afganistanu – uostalom kao i vojnici iz Njemačke – otišli iz Bosne i Hercegovine. Zato je general Shirreff odao posebno priznanje Austriji, koja je po drugi put dala komandanta EUFOR-a.