Obavještajno-sigurnosna agencija BiH sa studentima {gallery}newsletters/11/4/{/gallery}Studenti postdiplomskog studija Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, koji su pohađali predavanja iz predmeta „Terorizam u savremenom svijetu“, čiji je predavač docent dr. Vlado Azinović, nedavno su imali priliku da prisustvuju zanimljivom izlaganju dužnosnika Obavještajno-sigurnosne agencije/Obavještajno-bezbjedonosne agencije BiH (OSA/OBA), koji su se posebno potrudili da što bolje objasne pristup i odnos ove agencije prema prevenciji terorističkih djelovanja.

Globalne razmjere i velike posljedice terorizma ipak su obilježje novijeg doba. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH se morala prilagoditi novim nekonvencionalnim sigurnosnim izazovima, rizicima i prijetnjama kako bi uspješno prevenirala posljedice terorizma, što čini i srž postojanja obavještajne službe.

„Obavještajne službe se više bave posljedicama terorizma u odnosu na uzroke, čije dijelove obavještajne službe uočavaju, ali ih drže više po strani“, istakli su OSA-ini dužnosnici. Smatraju da je Bosna i Hercegovina prepoznala potencijalne opasnosti koje prijete od terorističkog djelovanja, ali i ističu da se niti jedna država samostalno i bez saradnje ne može oduprijeti i suprotstaviti međunarodnom terorizmu.

Uloga Agencije

Bosna i Hercegovina je spoznala potrebu za uspostavljanjem mehanizma za prikupljanje informacija o djelima kažnjivim po međunarodnom pravu i prijetnjama po održivost ili ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Tako je 2004. godine, na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština BiH, na sjednici Predstavničkog i Doma naroda, usvojila Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH. Zakonom o OSA/OBA-i BiH osnovana je Obavještajno sigurnosna/bezbjednosna agencija BiH koja je odgovorna za prikupljanje, analiziranje i distribuiranje obavještajnih podataka u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Kako se na web stranici OSA-e ističe: „Prema zakonskom rješenju, Agencija je civilna obavještajno-sigurnosna institucija koja ima status nezavisne administrativne organizacije BiH. Agencija ima status pravnog lica. U sastav Agencije ušle su civilne obavještajno-sigurnosne institucije koje su ranije djelovale u entitetima – u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Zakonom je određeno da se na teritoriji Bosne i Hercegovine ne mogu osnivati ni djelovati nikakve druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture“.

OSA je odgovorna za prikupljanje obavještajnih podataka u vezi s prijetnjama po sigurnost BiH, kako unutar, tako i van države. Agencija je odgovorna za analiziranje prikupljenih podataka i njihovo prenošenje ovlaštenim dužnosnicima i tijelima (najvši organi vlasti i njihovi predstavnici), kao i za prikupljanje i analiziranje i prenošenje obavještajnih podataka sa svrhom pružanja pomoći ovlaštenim službenim osobama, kako je definirano zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini, te ostalim mjerodavnim tijelima u BiH, kada je to potrebno radi suzbijanja prijetnji po sigurnost Bosne i Hercegovine.

Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, prema navedenom zakonu nema policijska ovlaštenja, direktno je podređena Vijeću ministara BiH, i nije faktor prikupljanja dokaza i otklanjanja prijetnji, već samo nudi obavještenja i podatke (ali ne i dokaze) tužilaštvu koje će naknadno odlučiti da li postoje elementi krivičnog djela i da li će to djelo biti procesuirano kroz istražni postupak koji mogu sprovesti različite policijske službe, npr. Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Federalna uprava policije (FUP), itd. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH predstavlja podsticaj za druge službe i mehanizme koji se bave borbom protiv terorizma.

Korak naprijed – Dopune KZ BIH

Bosna i Hercegovina je prilagodila svoju normativu svim međunarodnim preporukama, pa je tako i prema Zakonu o izmjenama i dopunama KZBIH „Službeni glasnik BiH br 8/10, iza člana 202, dodala i nove članove, koji regulišu određena pitanja vezana za terorizam i njegovo finansiranje, i to: član 202a. (Javno podsticanje na terorizam), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti), 202d.(Organiziranje terorističke grupe), zbog čega su u OSA-i veoma ponosna, jer je upravo to bilo potrebno da se napravi sveobuhvatnost Krivičnog zakona BiH po pitanju krivičnog djela Terorizam, ali i da se isprate međunarodne preporuke i standardi.

Krajem 2005. godine Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, Vlada SAD dodijelila je medalju za doprinos u borbi protiv terorizma.

„Ovo priznanje je rezultat odgovornog i profesionalnog rada uposlenika i rukovodstva Agencije, koji su za godinu i po dana, u organizicionom i funkcionanom smislu, uspjeli profilirati modernu službu koja je u stanju odgovoriti najsloženijim poslovima u antiterorističkim i aktivnostima suzbijanja i presijecanja organiziranog kriminala u BiH i regionu“, navodi se na web stranici OSA-e.

Aner ZUKOVIĆ

Foto: OSA/OBA BiH