Tag: Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini

Predavanje u organizaciji Atlantske inicijative : Međusobna saradnja kao efikasniji i...

Atlantska inicijativa i Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini su na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije...