Tag: Atlantska inicijativa objavljuje: Poziv za prevoditelja/prevoditeljicu

Atlantska inicijativa objavljuje: Poziv za prevoditelja/prevoditeljicu

Udruženje građana Atlantska inicijativa iz Sarajeva je nevladina i neprofitna organizacija za promicanje euroatlantske ideje u Bosni i Hercegovini i podršku naporima za integraciju BiH u...