Tag: COvid-19

Priručnik Postupanje službi podrške i pravosuđa u predmetima nasilja u porodici...

Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici je odavno prepoznato kao oblik diskriminacije žena i najdrastičnijeg kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda na globalnom nivou....

Nova publikacija Atlantske inicijative – Pandemija COVID-19 i odgovor institucija i...

Atlantska inicijativa od 2012. godine radi na razmatranju sudskih praksi u oblasti nasilja nad ženama, a posebno nasilja u porodici. Rezultat je niz publikacija...

Radionice Atlantske inicijative: postupanje u slučajevima nasilja u porodici tokom pandemije...

U sklopu projekta koji Atlantska inicijativa provodi uz podršku ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini organiziran je niz online radionica na temu kako...