Tag: EUROPOL

Europol se udružuje s protivterorističkim jedinicama u EU

Policijska agencija Evropske unije potpisala je sporazum o saradnji s evropskom mrežom specijalnih interventnih antiterorističkih jedinica, što bi po navodima Europola trebalo da dodatno...

EU poruka BiH: Kasnite sa uspostavom nacionalne kontakt tačke sa Europolom....

Delegacija Evropske unije / Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, u suglasju sa šefovima misija zemalja članica EU u Bosni i Hercegovini medijima su...