Policijska agencija Evropske unije potpisala je sporazum o saradnji s evropskom mrežom specijalnih interventnih antiterorističkih jedinica, što bi po navodima Europola trebalo da dodatno obezbijedi gradjane Unije.

Prema danas potpisanom sporazumu, mreža Atlas koja je osnovana posle napada 11. septembra 2001. u SAD, uspostaviće kancelariju za podrušku u štabu Europola u Hagu koja će koordinisati vježbe i razvoj specijalnog oruđa za te jedinice.

Šef Atlasa Bernard Trajbenrajf rekao je da su ekstremistički napadi u Parizu 2015. i potonja hapšenja osumjičenih u Belgiji naglasili značaj prekograniče saradnje policijskih jedinica za borbu protiv terorizma.