Tag: podršku i edukaciju tužilaštava (OPDAT) Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država

Predstavljanje Ai publikacije: “Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj...

Danas u Tesliću zajedno sa Javnom ustanovom Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (www.rs.cest.gov.ba) organizujemo sastanak i edukaciju na temu: "Silovanje...