Tag: Priručnik

Priručnik Postupanje službi podrške i pravosuđa u predmetima nasilja u porodici...

Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici je odavno prepoznato kao oblik diskriminacije žena i najdrastičnijeg kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda na globalnom nivou....

Infografika: Sažetak “Priručnika za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja”

U februaru 2019. godine Atlantska inicijativa će, u printanom i elektronskom izdanju, objaviti “Priručnik za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja”. Izradili smo novu infografiku kao...