U februaru 2019. godine Atlantska inicijativa će, u printanom i elektronskom izdanju, objaviti “Priručnik za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja”.

Izradili smo novu infografiku kao sažetak Priručnika sa ključnim informacijama o temi seksualnog uznemiravanja u Bosni i Hercegovini. U ovom sažetku možete pročitati šta je to seksualno uznemiravanje, koji su uzroci, posljedice i najčešći mitovi i društveni stavovi prema seksualnom uznemiravanju, statističke podatke o rasprostranjenosti seksualnog uznemiravanja, kao i pravni okvir u Bosni i Hercegovini koji tretira pitanje seksualnog uznemiravanja.

Download .PDF (1,56MB): INFOGRAFIKA PRIRUČNIK za sudije i tužioce u predmetima seksualnog uznemiravanja (1)

Izvor: Atlantska inicijativa (06. februar 2019.)