Atlantska inicijativa objavljuje Analizu usklađenosti krivičnih djela nasilja nad ženama i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini sa Istanbulskom konvencijom. Analiza pokazuje koliko je značajno učiniti neophodne intervencije u krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini  u oblasti krivičnih djela koja do sada nisu bila propisana, a obuhvaćena su Konvencijom.

Izradu analize podržala je Švedska kroz projekat Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini.