Proteklih 20 dana održano je šest jednodnevnih obuka za policijske službenike i policijske službenice Federacije BiH i Republike Srpske u postupanja ovlaštenih službenih lica u slučajevima krivičnog djela silovanja. Učesnici i učesnie su imali priliku upoznati se da samim krivičnim djelom, načinu postupanja policijskih služnenika/ca, ovlaštenih službenih lica u krivičnom djelu silovanja, kao i psihološkim efektima na žrtvu sa fokusom na neurobiologiju traume i vulnerabilnost žrtve.

Navedene obuke održane su u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Doboju, Tuzli, Mostaru i Banja Luci.

Realizacija navedenih aktivnosti podržana je od strane Ambasade Njemačke u BiH.