U sklopu projekta Rod i pravosuđe, a uz podršku ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Atlantska inicijativa objavljuje drugi broj regionalnog biltena koji se bavi pitanjem rodne neravnopravnosti iz perspektive Roma i Romkinja Bosne i Hercegovine.

Bilten donosi perspektive stručnjakinja iz oblasti nasilja nad Rokminjama, maloljetničkih brakova i sistemske i institucionalne diskriminacije romske populacije u BiH. U ovom broju biltena, autorice pišu o problemima pristupa Roma/Romkinja institucijama sigurnosti i pravosuđa u BiH, te nastoje ukazati na neophodnosti bliže saradnje institucija i romskih nevladinih organizacija, kako bi se Romkinje osnažile da prijave nasilje, uključujući i dječije brakove.

Bilten možete preuzetni na ovom linku.