Istraživanje objavljeno u Publikaciji “Pristup i povjerenje Roma u institucije sigurnosti i pravosuđa u Bosni i Hercegovini” pokazalo dje a postoji veliko nepovjerenje Roma i Romkinja u policiju i pravosuđe, što je posljedica opće izoliranosti i marginalizacije romskih zajednica te ukorijenjenih predrasuda kod zaposlenih u policiji i pravosudnim institucijama. Policija i pravosuđe ne smatraju Rome vjerodostojnim svjedocima i s nipodaštavanjem gledaju na problem. To se odražava na sigurnost Roma i Romkinja širom Bosne i Hercegovine i ima za posljedicu strah kod Roma i Romkinja da prijave policiji slučajeve kada su sami ili neko u njihovom okruženju žrtva nasilja. Romi su u ovom istraživanju iznosili primjere kada policijski službenici posebno izražavaju predrasude i pokazuju nerazumijevanje kada je riječ o Romkinjama žrtvama muškog nasilja unutar porodice.

Izradu Analize podržala je Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini. Mišljenja, zaključci i preporuke izneseni u studiji predstavljaju
isključivo stajališta autora i ne odražavaju nužno službene stavove Vlade Kraljevine Švedske.

Publikacija je dostupna na ovom linku.