Atlantska inicijativa je u saradnji sa Udruženjem „Mreža policijskih službenica“ održala jednodnevnu obuku za predstavnice policijskih
struktura Bosne i Hercegovine. Jednodnevna radionica bila je posvećena postupanju ovlaštenih službenih lica u slučajevima seksualnog nasilja.

Na radionici se također razgovaralo o postupanju policijskih službenika/ca u slučajevima krivičnog djela silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja.

Radionica je održana u okviru projekta “Jačanje krivično pravnog odgovora na nasilje nad ženama” kojeg podržava Ambasade Njemačke u BiH.