Kancelarija Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde Republike Srpske, Federalnim ministarstvom pravde i nevladinom organizacijom Atlantska inicijativa uspješno je realizovala dva Međuagencijska koordinacijska foruma, koji su se održali u Sarajevu 20.05.2024. i Zenici 21.05.2024. Cilj foruma bilo je unaprijeđenje postupanja sa nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima u Bosni i Hercegovini.

Pored navedenog, učesnici i učesnice imali/e su priliku razgovarati o mogućnostima za rehabilitaciju pojedinačnih nasilnih i ekstremističkih zatvorenika i planirati aktivnosti podrške koja će se sprovoditi nakon njihovog puštanja na slobodu.

Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta „Lokalna međuagencijska koordinacija za rehabilitaciju i reintegraciju nasilnih ekstremističkih zatvorenika”, kojeg finansira Vijeće Evrope.