Tag: Projekt „Rod i pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Predstavljanje Ai publikacije: “Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj...

Danas u Tesliću zajedno sa Javnom ustanovom Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (www.rs.cest.gov.ba) organizujemo sastanak i edukaciju na temu: "Silovanje kao krivično...