Tag: Selmo Cikotić

Seminar “Žene u oružanim snagama”: U Ministarstvu odbrane 40 posto žena,...

U postkonfliktnom društvu, kakvo je i bosanskohercegovačko, žene su ekonomski i socijalno marginalizirane, te je teško i očekivati da imaju značajnu ulogu u mirovnim procesima i pregovorima.Upravo...

Prva balkanska regionalna konferencija snaga za specijalne operacije: Vojni specijalci šire...

Prva godišnja balkanska konferencija snaga za specijalne operacije, održana je od 26. do 28. oktobra u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, u organizaciji...