U postkonfliktnom društvu, kakvo je i bosanskohercegovačko, žene su ekonomski i socijalno marginalizirane, te je teško i očekivati da imaju značajnu ulogu u mirovnim procesima i pregovorima.Upravo UN rezolucija 1325., ali i rezolucije 1888. i 1889. prepoznaju važnu ulogu, doprinos i značaj žena u osiguranju i stvaranju stabilnog mira i sigurnosti, kroz njihovu veću uključenost u prevenciju sukoba i mirovnih pregovora.

Seminar “NATO i UN rezolucija 1325/Žene u oružanim snagama” održan je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 21. oktobra u organizaciji Štaba NATO-a u Sarajevu. „Seminar predstavlja jedan u nizu seminara organizovanih povodom obilježavanja desetogodišnjice od usvajanja UN rezolucije 1325. kao temeljnog dokumenta za što veću uključenost žena u javni život,“ kazala je Vanja Matić, voditeljica projekta rodne jednakosti pri NATO štabu u Sarajevu.

Pomoć žena neophodna

Uvodno obraćanje pripalo je dekanu Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, prof. dr. Mirku Pejanoviću koji je iskoristio priliku kako bi napomenuo važnost ulaska Bosne i Hercegovine u NATO alijansu, kao zajedničkog i opšteg garanta sigurnosti i mira svakog čovjeka u BiH.

Moderator seminara pukovnik dr. John Olsen, zamjenik komandanta Štaba NATO-a u Sarajevu, naglasio je potrebu za većim učešćem žena na svim nivoima odlučivanja, potkrijepljenu nizom primjera iz prakse, kada je bila neophodna pomoć žena pri rješavanju određenih problema.

Ministar odbrane BiH, dr. Selmo Cikotić prezentovao je trenutno stanje i položaj žena u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, koji bilježe stalan trend povećanja učešća žena. „MOBiH živi i respektuje principe ravnopravnosti polova. Prema podacima iz 2010. godine u MOBiH radi 40 posto žena, dok je u OSBiH taj procenat oko 5 posto,“ ističe ministar Cikotić.

Dr. Anita Schjolset, savjetnica u programu rodne jednakosti na Defence Collegu u Norveškoj, govorila je o naporima implementacije rezolucije 1325. u Norveškoj, koja je  2006. godine napravila Nacionalni akcioni plan za njenu implementaciju, koji će početi sa realizacijom u novembru 2010.

Održivi mir

„Važni mehanizmi norveške vlade jesu uspostava fondova za promovisanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti,“ napominje dr Schjolset, uz zaključak da je „Bez žena veoma teško postići održiv mir.“ Inače u norveškoj vojsci ima 9 posto žena, a cilj je u naredne četiri godine taj broj povećati za 4 posto.

Uz mnogobrojne studente, seminaru je prisustvovao i veliki broj univerzitetskih profesora, predstavnici nevladinog i vladinog sektora, rektor sarajevskog univerziteta prof. dr. Faruk Čaklovica, kao i parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović.

Tekst i foto: Aner ZUKOVIĆ