Tag: Sigurne kuće

Nova publikacija Atlantske inicijative – Pandemija COVID-19 i odgovor institucija i...

Atlantska inicijativa od 2012. godine radi na razmatranju sudskih praksi u oblasti nasilja nad ženama, a posebno nasilja u porodici. Rezultat je niz publikacija...

Alarm u BiH: Nasilje nad ženama sve kompleksnije, mnoge životno ugrožene

Zabrinutost zbog problema nasilja nad ženama široko je raspostranjena u Bosni i Hercegovini gdje je skoro svaka druga žena iskusila neki oblik nasilja koje,...