Tag: Sigurnosne potrebe i problemi Roma u Bosni i Hercegovini

Sigurnosne potrebe i problemi Roma u Bosni i Hercegovini

Istraživanje sigurnosnih potreba i problema roma u BiH je konstruisano, započeto i vođeno od strane Ai, a provedeno u saradnji sa romskim informativnim centrom...