Tag: Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Univerzitetima u BiH

Atlantska incijativa kontinuirano radi na provođenju projekta „Prevencija seksualnog i rodno...

Novim aktivnostima, od 29. oktobra do 02. novembra 2018. godine, uz zajednički angažman i trud sa 13 studenta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u...