Novim aktivnostima, od 29. oktobra do 02. novembra 2018. godine, uz zajednički angažman i trud sa 13 studenta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu uspjeli smo predstaviti i prezentovati usvojene „Smjernice za prevenciju  seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Univerzitetima u BiH“ za preko 1300 studenata svih godina, koji su nakon predavanja popunili Upitnik i na taj način se uključili u istraživanje koje ispituje razumijevanje seksualnog i uznemiravanja po osnovu spola.

Smjernice su predstavljene na Fakultetima koji su ih već usvojili, i to: na Fakultetu političkih nauka UNSA, Pravnom fakultetu UNSA, Fakultetu za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, te na cijelom Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja iskazuje se posvećenost principima ravnopravnosti spolova i stvaranju atmosfere uzajamnog poštovanja u kojoj studenti i studentice, akademsko osoblje i zaposleni rade i stječu znanja. Smjernice se temelje na Zakonu o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, te na Zakonu o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine. Pored navedenih zakona, Smjernice se oslanjaju i na Zakonu o visokom obrazovanju te na Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Smjernicama o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja bliže se određuju pojmovi seksualnog i rodnog uznemiravanja, zabrana takvog ponašanja, mjere sprečavanja i postupci zaštite osoba od seksualnog i rodnog zasnovanog uznemiravanja, a sve u cilju izgradnje i očuvanja načela akademskih sloboda, jednakih mogućnosti i uvjeta studiranja, poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnika i učesnica u procesu visokoškolskog obrazovanja.

Svi studenti i studentice, akademsko osoblje i zaposleni na fakultetu dijele odgovornost za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na fakultetima. Dužnost fakulteta je da upozna sve studentice i studente i zaposlene sa politikom netolerancije prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju, te da Smjernice učini široko dostupnima. Fakultet će provoditi aktivnosti prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja i odgovoriti blagovremeno i bez odgađanja na prijave u vezi sa seksualnim i rodno zasnovanim uznemiravanjem, uzimajući u obzir da se prijave podnose u dobroj vjeri. Fakultet će redovno poduzimati radnje preventivnog karaktera, tako što će obavještavati sve studente i studentice, akademsko osoblje i zaposlene fakulteta o postojanju internih mehanizama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja tj. Smjernica.

Smjernice sadrže četiri dijela:

  1. Subjekti na koje se Smjernice primjenjuju
  2. Seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje – definicije
  3. Interne procedure i postupak imenovanja savjetnika/ice
  4. Aktivnosti preventivnog djelovanja koje poduzima fakultet

* Projekat Prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Univerzitetetima u Bosni i Hercegovini provodi Atlantska inicijativa uz podršku Njemačke Ambasade u Sarajevu.

Izvor: www.atlantskainicijativa.org (06. novembar 2018.)

Preuzmite Smjernice:

Smjernice za prevenciju  seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja – Fakultet političkih nauka UNSA

Smjernice za prevenciju  seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

Smjernice za prevenciju  seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja – Pravni fakultet UNSA

Preporuke za prevenciju  seksualnog i uznemiravanja – Univerzitet Istočno Sarajevo

– Seksualno uznemiravanje – Flajer

– Seksualno uznemiravanje – PLAKAT (lat.)

– Seksualno uznemiravanje – PLAKAT (ćir.)

GALERIJA FOTOGRAFIJA (29.oktobar – 02. novembar 2018):