Tag: kriminologiju i sigurnosne studije

Atlantska incijativa kontinuirano radi na provođenju projekta „Prevencija seksualnog i rodno...

Novim aktivnostima, od 29. oktobra do 02. novembra 2018. godine, uz zajednički angažman i trud sa 13 studenta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u...

Predavanje u organizaciji Atlantske inicijative : Međusobna saradnja kao efikasniji i...

Atlantska inicijativa i Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini su na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije...