Tag: South-East European Cooperation Process – SEECP

Banjaluka: Održan neformalni sastanak ministara vanjskih poslova SEECP

Bosna i Hercegovina je dobila punu podršku za svoje prioritete i teme koje je kandidovala tokom njenog predsjedavanja regionalnom inicijativom Procesa za saradnju u...