Tag: Sudska praksa i rodno zasnovano nasilje: postupanje u predmetima silovanja i seksualnog uznemiravanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine

AI Konferencija: „Sudska praksa i rodno zasnovano nasilje: postupanje u predmetima...

Atlantska Inicijativa je 09.-10. septembra 2019. godine u Neumu organizovala dvodnevnu konferenciju „Sudska praksa i rodno zasnovano nasilje: postupanje u predmetima silovanja i seksualnog uznemiravanja u pravosuđu...