Atlantska Inicijativa je 09.-10. septembra 2019. godine u Neumu organizovala dvodnevnu konferenciju „Sudska praksa i rodno zasnovano nasilje: postupanje u predmetima silovanja i seksualnog uznemiravanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine”.

Cilj konferencije bio je predstavljanje Priručnika za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini, kao i predstavljanje nalaza istraživanja tokom izrade samog priručnika.

Prvog dana konferencija prisutnima su se obratile Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu i Melika Murtezić, sutkinja na Općinskom sudu u Sarajevu, koje su u svom izlaganju predstavile priručnik kroz krivična djela silovanja u Bosni i Hercegovini.

Ivanka Marković, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci prisutnima je predstavila koje su to dileme u primjeni krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini.

Mirela Mujagić, savjetnica Kantonalnog suda u Bihaću u svom izlaganju osvrnula se na psihološki aspekt krivičnog djela silovanja, dok je Goran Krnaich rezidentni pravni savjetnik Ministarstva pravosuđa SAD, predstavio krivično djelo silovanja u susdskoj praksi u SAD.

Tokom drugog dana konferencije prisutnima su se obratile Katica Jozak Mađar, Predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku i Svjetlana Milišić-Veličkovski, sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine predstavljajući Priručnik za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja kroz krivični i građansko-pravni aspekt.

Atlantska inicijativa je u februaru 2019. godine, u printanom i elektronskom izdanju, objavila “Priručnik za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja” kojeg možete prezueti klikom na ovaj link: https://bit.ly/2Z2lf7s

Održavanje konferencije je podržano od strane Ambasade Švedske u Sarajevu (FB:Embassy of Sweden in Sarajevo) i Ministarstva pravde SAD – Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (OPDAT)

Izvor: Atlantska inicijativa (11. septembar 2019.)