Intervju

{gallery}newsletters/18/2/{/gallery}Šef EUPM-a Stefan Feller podijelio je s nama svoje stavove u vezi s borbom protiv maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini. Feller je govorio o tome kako Misija podržava bosanskohercegovačke vlasti, ali je naglasio da je potrebno više od zakona kako bi se stopa kriminaliteta među mladima smanjila

Autori: Alison Sluiter i Adnan Avdagić

 AI: Da li je borba protiv maloljetničke delinkvencije prioritet ijednoj od međunarodnih agencija koje djeluju u Bosni i Hercegovini?

Feller: EUPM pruža podršku agencijama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, a posebno je usredotočen na agencije na državnom nivou. Pružamo pomoć i u interakciji između policije i tužilaštava, te u regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Pružanje pomoći u borbi protiv maloljetničke delinkvencije ne spada, u biti, u naš mandat, ali pomažemo i savjetujemo svoje partnere, jer je veoma važno spriječiti nastanak maloljetnih delinkvenata. Zločinačke grupe regrutiraju u svoje mreže mlade ljude podložne utjecaju. Važno je prekinuti ove kanale regrutiranja. Podstičemo svoje partnere da maloljetničkoj delinkvenciji pristupe energično i temeljito.

AI: Kakve su aktivnosti ili kampanje do sada organizirane, te da li se planiraju nove inicijative u budućnosti?

Feller: EUPM je podržavao implementaciju brojnih kampanja koje su provodile agencije za primjenu zakona u Bosni i Hercegovini, te je organizirao obuke i seminare za svoje partnere. Kampanje se fokusiraju na borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i odgovornosti policije. Pružali smo pomoć i agencijama za primjenu zakona širom BiH u rješavanju sigurnosnih problema, poput maloljetničke delinkvencije, nasilja u porodici i zloupotrebe opojnih sredstava. Podržavamo i razne gender aktivnosti te promoviramo ulogu žena u policiji.

AI: Na osnovu kojih mjerila međunarodna zajednica ocjenjuje napredak po ovom pitanju?

Feller: Postavljeni su standardi u međunarodnim tijelima čiji je Bosna i Hercegovina član, poput Vijeća Evrope i UN-ovih organizacija, ali to nisu mjerila. EUPM posmatra dostupne podatke. Podržavamo sistematske napore koje ulažu svi nivoi bh. vlasti u rješavanje srži problema maloljetničke delinkvencije. Oni moraju razviti nediskriminatorne politike za mlade, od kojih će koristi imati sva djeca i mladi ljudi, bilo da su pripadnici jednog od konstitutivnih naroda ili „drugi“. Jasno je da se ne čini dovoljno na integraciji manjina i mladih. Policija i sudstvo su na kraju ovog lanca, pri čemu su stvari krenule loše mnogo ranije. U slučajevima nasilnih zločina koje počine maloljetnici, policija reagira brzo i hapsi prestupnike. Čini se da se korektivne mjere ne primjenjuju konzistentno i da nema dovoljno institucija i programa kojima bi se pomoglo mladim delinkventima da se reintegriraju u društvo i žive životom bez zločina. Sistem upravljanja u Bosni i Hercegovini je kompleksan, što koordinaciju politika čini veoma teškom. Ipak, kako bi se mladima pružila pomoć, mnogo različitih agencija i službi mora usko sarađivati i djelovati koordinirano. Tako je i u drugim zemljama. Zemlje članice Vijeća Evrope razvile su standarde za politiku mladih koju Bosna i Hercegovina pokušava provesti.

AI: Da li je u posljednje vrijeme došlo do nekih većih zastoja ili pomaka u borbi protiv maloljetničke delinkvencije?

Feller: Vide se napori s aspekta policije, ali policijske akcije moraju pratiti i akcije drugih odgovornih institucija. Svaka generacija će imati vlastite poteškoće tokom adolescencije. Današnja mladež vjerovatno se suočava s teškom ekonomskom situacijom u zemlji, dok su s druge strane mladi povezani više nego ikad jedni s drugima i s ostatkom svijeta putem interneta. Pozitivno je to što se više priča o teškoćama s kojima se mladi u vašem društvu suočavaju.

AI: Da li su bh. institucije kojima je povjereno rješavanje ovog problema u stanju to postići?

Feller: Zajednice i građani se zabrinu kad se incidenti dese. Prema našoj procjeni, policija je u stanju da se nosi s delinkventima, ali policija u tome čini samo jedan aspekt. Porodice, zajednice, škole, preduzeća i vlade na odgovornim nivoima moraju ponuditi i stvoriti uvjete za uspješan prelazak mladih u zrelost. Maloljetnička delinkvencija je uvijek postojala i postojat će. Prečesto smo svjedoci pojednostavljenih pristupa, poput poziva na jačanje policije. Maloljetnička delinkvencija se ne suzbija samo kontrolom i kažnjavanjem. Evropske države su ovakav pristup iza sebe ostavile prije trideset godina, jer on nije bio učinkovit ni prije pedeset. Ovakva pojednostavljivanja nas odvlače od stvarnog problema: nedostatak odgovornog ulaganja u obrazovanje, obuku i budućnost mladih, uz adekvatne politike za mlade. Takvo investiranje i posvećenost najbolja su prevencija. Odgovorne institucije su sigurno u stanju riješiti problem, ali im trebaju podsticaj, oprema, obuka i finansijska sredstva kako bi ulagali u mlade.

AI: Na koji način EUPM sarađuje s državnim vlastima ili institucijama u pokušaju da se smanji broj slučajeva maloljetničke delinkvencije?

Feller: Sarađujemo s policijskim službama u zemlji. U okviru njihove strategije za prevenciju zločina mi ih savjetujemo da vrše konstantne procjene rizika i prijetnje. Ovo uključuje područja koja se tiču mladih ljudi.

AI: Prema vašem mišljenju, koji su to glavni faktori koji uzrokuju maloljetničku delinkvenciju u BiH?

Feller: Moje mišljenje je lično, i ono je mišljenje nekoga ko je gost u ovoj zemlji, te ono nema nikakve vrijednosti u tom procesu. Mora se početi sistematskom analizom osnovnih uzroka maloljetničke delinkvencije. Ne možete se boriti protiv onog što ne razumijete. Ako ne razumijete mehanizme koji podstiču maloljetničku delinkvenciju, gubite vrijeme na neučinkovite mjere koje se temelje na ličnim mišljenjima. Mladi Bosne i Hercegovine zaslužuju više od toga.