Međunarodna saradnja Oružanih snaga BiH

{gallery}newsletters/6/3/{/gallery}Od ulaska u program Partnerstva za mir (PfP), Bosna i Hercegovina svake godine sudjeluje u nekoliko multilateralnih vojnih vježbi, no bilateralnih vojnih vježbi gotovo da i nema, što može predstavljati veliki nedostatak u regionalnoj saradnji, ali i promociji naše vojske i države.

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu odbrane BiH Zoran Šajinović o ovome nam je kazao i da aktivnosti Oružanih snaga BiH (OSBiH) nisu dovoljno medijski podržane i popraćene, pa se zbog toga o ovoj temi i ne zna dovoljno.

On posebno ističe kako je naša zemlja prošle godine bila domaćin značajne multilateralne vježbe Combined Endevaur, te da će ostati njen domaćin i u budućnosti. Već 2012. godine planira se da BiH bude domaćin i vježbe medicinske evakuacije, u scenariju nepredvidivih situacija većih razmjera. Broj vojnih vježbi se iz godine u godinu povećava, i planira se još veći razvitak saradnje na tom polju, s tim da su sve planirane aktivnosti multilateralnog karaktera.

Sama procedura za ugovaranje vojne saradnje i vojnih vježbi zavisi od vježbe i obima sudjelovanja. Multilateralne vježbe u kojima učestvuju OSBiH su predviđene Individualnim partnerskim programom (IPP) i Individualnim akcijskim planom partnerstva (IPAP) te su i svi proceduralni detalji njima definisani. Neke od vježbi, u kojima najčešće naši vojnici učestvuju kao promatrači, uređene su kroz planove bilateralne saradnje, a njih odobrava Vijeće ministara. Kada su OSBiH domaćini vježbe, proceduralne aktivnosti podrazumijevaju i traženje saglasnosti Predsjedništva. Za vježbu koja je planirana 2012. godine već postoji ta saglasnost.

Ono što našoj zemlji nedostaje je i profesionalna edukacija vojnika. Bosna i Hercegovina ima oko trideset bilateralnih partnera, i najčešće šalje svoje vojnike u neke od tih zemalja na dalje školovanje i usavršavanje. Pripadnici OSBiH nalaze se na raznim razinama školovanja i usavršavanja u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Grčkoj, ali i Kanadi i SAD-u. Obzirom da BiH još uvijek nema svoj profesionalni sustav školovanja vojnika, dosta je zavisna od programa pomoći školovanja u inostranstvu.

Još jedan značajan segment jeste promocija Oružanih snaga, ne samo u zemlji nego i u inostranstvu. Planirane aktivnosti OSBiH podrazumijevaju i implementaciju i izdvajanje sredstava za one aktivnosti koje za definirani cilj i svrhu imaju npr. usavršavanje određenih sposobnosti, uvježbavanje scenarija, ali i samu promociju OSBiH i države. Svaka aktivnost mora biti popraćena i određenom procedurom, koja ponekad ipak iskomplikuje ili oteža izvršavanje jednostavnih aktivnosti koje su važne za odnose s javnošću.

Takav slučaj bio je prošle godine s aeromitingom u Varaždinu, na kojem naše zračne snage nisu učestvovale, iako su jedan helikopter i dvije njegove posade bile pripremljene, a finansijske troškove je snosio organizator. Procedura se nije mogla na vrijeme ispoštovati, usprkos činjenici da je BiH poziv za sudjelovanje na ovom događaju dobila istovremeno kada i većina zemalja koje na aeromiting jesu poslale svoje zrakoplove. No, kako nezvanično saznajemo, ovo će godine OSBiH na aeromiting u Hrvatskoj najvjerovatnije ipak uspjeti poslati jedan helikopter te tako stati rame uz rame s mnogim razvijenijim vojskama i ratnim zrakoplovstvima.

Jasna PEKIĆ

Foto: Arhiv Atlantske inicijative