tony blairBivši britanski premijer Tony Blair  pozvao je danas zapadne zemlje da ostave po strani svoja  razmimoilaženja sa Rusijom i Kinom i da zajedno sa njima usmjere pažnju na borbu protiv rastućeg islamskog fundamentalizma u svijetu.

U govoru u Londonu, Blair je rekao da treba podržati vojnu vladu u Egiptu protiv Muslimanskog bratstva, kao i da od sudbine te zemlje zavisi i sudbina cijelog regiona. 
 
“Borba protiv radikaliziranog  i politiziranog  pogleda na islam treba da bude na vrhu prioriteta zapadnih zemalja”, rekao je Blair. 
 
Blair, koji je bio britanski premijer izmedju 1997. i 2007, sada je izaslanik Kvarteta za Bliski istok kojeg čine UN, EU, SAD i Rusija.

(24. april 2014.)